AS Ceidwadol ar fechnïaeth mewn ymchwiliad troseddau rhyw

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Getty Images
disgrifiad o’r llunCafodd Nigel Evans ei ethol yn Ddirprwy Lefarydd Tŷ'r Cyffredin yn 2010

Mae Dirprwy Lefarydd Tŷ'r Cyffredin Nigel Evans wedi cael ei ryddhau ar fechnïaeth yr heddlu ar ôl cael ei arestio ar amheuaeth o dreisio ac o ymosod yn rhywiol.

Mae'r BBC ar ddeall fod yr Aelod Seneddol Ceidwadol, 55, wedi cael ei holi ynglŷn â'r honiadau honedig ar ddau ddyn yn eu 20au.

Cadarnhaodd yr heddlu fod dyn 55 oed wedi cael ei arestio fore dydd Sadwrn ac wedi cael ei holi gan swyddogion trwy gydol y dydd.

Cafodd y troseddau honedig eu cyflawni rhwng mis Gorffennaf 2009 a Mawrth 2013 yn Pendleton, Sir Gaerhirfryn, yn ôl yr heddlu.

Mae Mr Evans wedi'i ryddhau ar fechnïaeth tan Fehefin 19.

Deellir fod y Prif Weinidog David Cameron yn ymwybodol o'r datblygiadau.

'Difrifol iawn'

Dyw Heddlu Sir Gaerhirfryn ddim wedi cyhoeddi enw'r dyn a arestiwyd, ond mewn datganiad fy ddywedon nhw: "Mae dyn 55 oed o Pendleton, Sir Gaerhirfryn wedi cael ei arestio...ar amheuaeth o dreisio ac o ymosod yn rhywiol.

"Honnir fod y troseddau wedi'u cyflawni yn Pendleton rhwng Gorffennaf 2009 a Mawrth 2013.

"Rydym yn ystyried unrhyw honiadau o natur rywiol fel rhai difrifol iawn ac rydym yn deall pa mor anodd y gall fod i ddioddefwyr sydd â'r hyder i ddod ymlaen.

"Fel heddlu, rydym wedi ymrwymo i ymchwilio i droseddau rhyw mewn modd sensitif ond trwyadl, gan gydnabod yr effaith bosib ar ddioddefwyr."

Hoyw

Cafodd y Ceidwadwr Mr Evans, AS yn Nyffryn Ribble yng ngogledd Lloegr ers 1992, ei ethol fel un o'r tri dirprwy lefarwyr yn Nhŷ'r Cyffredin dair blynedd yn ôl.

Roedd yr AS a anwyd yn Abertawe wedi cyhoeddi ei fod yn hoyw mewn papur newydd yn 2010.

Dros yr 20 mlynedd diwetha' mae Mr Evans wedi cael ei benodi i swyddi blaenllaw yn y Senedd.

Rhwng 1999 a 2001, roed dyn is-gadeirydd y Blaid Geidwadol. Yna, pan ddaeth Iain Duncan Smith yn arweinydd y blaid yn 2001, roedd Mr Evans yn Ysgrifennydd Cymru am ddwy flynedd.

Cafodd ei fagu yn Abertawe, gan raddio mewn gwleidyddiaeth o'r brifysgol yn y ddinas, cyn ymuno â'r Ceidwadwyr yn 17 oed.

Mae disgwyl i Mr Evans ryddhau datganiad fore dydd Sul.