Arian i helpu Clwb Pêl-droed Llanelwy wedi llifogydd

  • Cyhoeddwyd
Llanelwy
Disgrifiad o’r llun,
Roedd rhannau helaeth o Lanelwy o dan ddŵr o ganlyniad i'r llifogydd fis Tachwedd y llynedd

Bydd Clwb Pêl-droed Llanelwy yn derbyn hyd at £10,000 i'w helpu gyda'r gwaith o atgyweirio yn dilyn y llifogydd yn y dref fis Tachwedd y llynedd.

Y corff sy'n llywodraethu pêl-droed, UEFA, sy'n rhoi'r arian iddynt yn dilyn cais ar ran y clwb gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru.

Er nad yw'r union swm wedi ei gadarnhau, mae disgwyl iddo fod rhwng £9,000 a £10,000.

Cafodd dau o gaeau'r clwb eu difrodi wedi'r dilyw ddiwedd 2012 - y prif gae a'r cae sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer y timau ieuenctid.

Effeithiodd y llifogydd ar 330 o gartrefi, yn ôl arweinwyr cymunedol.

Y clwb oedd yn penderfynu faint o arian oeddan nhw am geisio amdano, a phenderfynwyd ar y swm hwnnw gan y byddai'n rhaid iddynt hwythau gyfrannu swm tebyg o arian tuag at y gwaith.

£10,000

Llywydd Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Trefor Lloyd Hughes, gafodd y syniad o gyflwyno'r cais am gymorth ariannol gan UEFA.

Mewn cyfweliad â rhaglen Ar y Marc ar BBC Radio Cymru fore dydd Sadwrn, dywedodd Mr Hughes:

"Dwi ar bwyllgor UEFA, Fair Play and Social Responsibility, ac maen nhw'n gallu rhoi arian i glybiau pan fo pethau fel llifogydd wedi effeithio ar gaeau ac ystafelloedd newid ac ati.

"O'n i yn un o'r pwyllgorau hynny ac mi gafodd un wlad tua £5 miliwn...wedyn mi gofiais i'n sydyn am Lanelwy a dwi'n falch o ddweud eu bod nhw wedi pasio rhyw bythefnos yn ôl i roi o gwmpas tua £10,000 - neu rhwng £9,000 a £10,000 i Lanelwy.

"Es i gyfarfod â'r clwb a wnes i adael iddyn nhw benderfynu be' oeddan nhw eisiau ei wneud - ella mai ond eisiau rhoi ffens rownd y cae fasa' nhw, neu osod cae newydd...Roedd rhaid iddyn nhw roi pres ato fo hefyd."

Dywedodd Cadeirydd Clwb Pêl-droed Llanelwy, John Roberts - sydd hefyd yn faer y dref - y byddai'r arian yn golygu bod modd iddynt adfer y difrod a achoswyd gan y llifogydd.

Meddai: "Mae gynnon ni gae ar gyfer y tîm hynaf ac mae gynnon ni gae bach ar gyfer y timau ieuenctid. Mi gawson nhw'u difrodi'n bur ddrwg gan y llifogydd ym mis Tachwedd, ac mae hyn yn golygu rwan y gallwn ni wneud gwaith dros yr haf i sicrhau bod gynnon ni gaeau pêl-droed o ansawdd ar gyfer y tymor nesa'."

'Realistig'

Ffynhonnell y llun, St Asaph Cricket club
Disgrifiad o’r llun,
Mae Clwb Criced Llanelwy hefyd yn ceisio codi nawdd i dalu am atgyweirio eu cyfleusterau hwythau wedi'r llifogydd

Fis diwetha', fe lansiodd Clwb Criced Llanelwy apêl i godi arian i geisio atgyweirio eu cyfleusterau hwythau.

Y nod yw adeiladu clwb newydd a fydd yn barod ar gyfer tymor 2014.

Bydd y gwaith adeiladu yn costio tua £300,000.

Yn y cyfamser, mae Clwb Pêl-droed Llanelwy eisoes yn gweithio ar gynlluniau ar sut i wario'r arian fyddan nhw'n ei gael gan UEFA.

Yn ôl John Roberts, roedd yn rhaid bod yn realistig wrth benderfynu ar faint o arian i geisio amdano.

"'Da ni ddim yn glwb arbennig o gyfoethog ac felly roedd rhaid gwneud cais a oedd yn gall ac yn rhesymol.

"Mae'n ddiddorol meddwl bod clwb bach - er ein bod ni'n glwb llwyddiannus erbyn hyn - yn cael sylw gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru a gan UEFA."

Er gwaetha'r trafferthion gyda'r caeau, mae Clwb Pêl-droed Llanelwy wedi cael tymor llwyddiannus - maent yn bencampwyr Uwchgynghrair Clwyd, a byddan nhw'n chwarae yn Ail Adran y Cymru Alliance y tymor nesa'.

Pwysleisiodd Trefor Lloyd Hughes y gallai clybiau eraill yng Nghymru elwa o gronfa gymorth UEFA yn y dyfodol.

"Os oes 'na ryw glwb mewn trafferthion fel 'na eto," meddai, "fe ddylen nhw gysylltu â'r Gymdeithas Bêl-droed neu gyda fi'n bersonol."

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol