Galw am fwy o safleoedd Sipsiwn

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, BBC news grab
disgrifiad o’r llunTri o'r chwe awdurdod lleol yng ngogledd Cymru sydd â safleoedd swyddogol ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr

Mae cynghorydd blaenllaw yn galw am fwy o safleoedd swyddogol ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr yng ngogledd Cymru, ac mae'n beio awdurdodau eraill am safleoedd anghyfreithlon.

Dywedodd Bernie Attridge, dirprwy arweinydd Cyngor Sir y Fflint, bod 95% o'r safleoedd cyfreithlon yn ei sir o ac yn Wrecsam.

Ychwanegodd bod diffyg adnoddau mewn mannau eraill yn arwain at drafferthion gyda gwersylloedd anghyfreithlon, ac fe gyhuddodd awdurdodau lleol eraill o "roi eu pennau yn y tywod".

Mae Conwy, Sir Ddinbych, Gwynedd ac Ynys Môn yn ystyried y mater.

Safleoedd parhaol

Yn ôl Mr Attridge, mae Cyngor Sir y Fflint yn delio gyda gwersyll anghyfreithlon yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy yn Queensferry.

Mae'r awdurdod wedi gwneud cais i lys sirol am wŷs i wagio 11 carafán o faes parcio cefn y ganolfan.

Ond dywedodd Mr Attridge eu bod yn debygol o symud i safle anghyfreithlon arall, a bod angen mwy o safleoedd parhaol ar gyfer y cymunedau.

"Mae'n gyfrifoldeb ar bob awdurdod lleol i gael safleoedd ar gyfer cymunedau Sipsiwn a Theithwyr," meddai.

"Ond yn Sir y Fflint a Wrecsam y mae 95% o'r safleoedd swyddogol - daeth y ffigwr yna mewn adroddiad diweddar gan Brifysgol Bangor.

"Rydym wedi cael trafferthion gyda safleoedd anghyfreithlon eraill, a'r rheswm yw nad oes digon o safleoedd parhaol ar draws gogledd Cymru.

"Mae'n rhywbeth y mae'n rhaid i awdurdodau lleol ystyried o ddifri. Rhaid iddyn nhw beidio rhoi eu pennau yn y tywod, mae angen darparu mwy o safleoedd."

Ystyried ehangu

Dywedodd bod safle swyddogol Sir y Fflint yn Queensferry yn lân, â rheolwr ar y safle ac mae'r bobl sy'n byw yno yn hapus gyda'r adnoddau.

Ychwanegodd bod y cyngor yn ystyried ehangu'r safle er mwyn darparu safleoedd dros dro ychwanegol ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr sy'n pasio drwy'r ardal.

Mae gan Wrecsam safle swyddogol ar Ffordd Rhuthun a nifer o safleoedd preifat o fewn y sir.

Ond yng ngweddill gogledd Cymru, dim ond saith safle unigol sydd ar gael mewn safle sy'n berchen i Gyngor Gwynedd.

Dywedodd Conwy eu bod wedi ymuno gyda Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd ac Ynys Môn, ynghyd ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, i asesu anghenion llety'r cymunedau Sipsiwn a Theithwyr.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Gwynedd: "Mae asesiad diweddar wedi amlinellu'r angen am fwy o ddarpariaeth ar draws holl awdurdodau gogledd Cymru."

Ond medd llefarydd ar ran Cyngor Sir Ddinbych: "Does dim safleoedd pwrpasol gennym ar gyfer teithwyr ar hyn o bryd a does dim cynlluniau i godi rhai ar hyn o bryd."

Yn ôl Cyngor Ynys Môn, er nad oes ganddyn nhw safle swyddogol ar hyn o bryd, mae yna safle lle mae Teithwyr yn medru aros.

Mae Llywodraeth Cymru wedi amcangyfrif bod oddeutu 4,000 o Sipsiwn a Theithwyr yn byw yng Nghymru.

Straeon perthnasol