Pryder am hyd at 48 o swyddi

Published

Mae gwleidyddion lleol wedi dweud eu bod yn poeni am 48 o swyddi mewn ffatri cydrannau ceir.

Ar hyn o bryd mae 450 yn gweithio ar safle Calsonic Kansei yn Llanelli.

Dywedodd yr AC Keith Davies y byddai'n "ergyd i'r gymuned" tra dywedodd yr AS Nia Griffith fod cyfleoedd cael swyddi yn yr ardal yn "brin".

Gofynnwyd i'r cwmni am eu hymateb ond hyd yn hyn dydyn nhw ddim wedi cadarnau y bydd swyddi'n diflannu.