Chwe mis dan glo i gyn-athro

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Arall
disgrifiad o’r llunRoedd yr achos yn Llys y Goron Abertawe

Mae cyn-athro wedi cael ei garcharu am chwe mis ar ôl iddo bledio'n euog i saith cyhuddiad o ymosod yn rhywiol ar ferched.

Wrth ddedfrydu Edward Anthony Jones o Geredigion fe ddywedodd y barnwr ei fod wedi "cwympo oddi wrth ras".

Roedd Jones, 33 oed, wedi ymosod yn rhywiol ar bump o ferched yn eu harddegau.

Naw mis

Clywodd Llys y Goron Abertawe fod rhai o'r cyhuddiadau yn cynnwys cyffwrdd coesau a chluniau'r merched a bod yr ymosodiadau dros gyfnod o naw mis.

Roedd wedi ei arestio yn ei gartref.

Dywedodd Huw Rees ar ran yr amddiffyn fod y cyhuddiadau'n ymwneud â chyffwrdd yn perthyn i'r categori isaf.

'Ofnadwy'

Clywodd y llys sylwadau fod y diffynnydd wedi ymroi i'w swydd ac yn athro da.

Serch hynny, dywedodd y barnwr fod ei ymddygiad yn ystod y naw mis wedi bod "yn wirioneddol ofnadwy".

Bydd ar gofrestr troseddwyr rhyw am saith mlynedd.

Ni fydd yn cael gweithio gyda phlant ac oedolion bregus eto.