Unigolion heb eu brechu: Cysylltu gyda rhieni i ofyn pam

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae mwy na 1,000 o achosion o'r frech goch wedi eu cofnodi erbyn hyn

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cysylltu gyda rhieni plant yn ardal Abertawe sydd ddim wedi cael brechiad MMR er mwyn ceisio cael gwybod pam.

Gobaith y corff iechyd yw y bydd yr adborth o fudd i weithwyr iechyd i ddeall pryderon rheini a cheisio delio â hwy.

Er y sylw am fwy o achosion o'r frech goch mae rhai sydd wedi eu gwahodd i gael y brechiad wedi penderfynu peidio â gwneud.

Unig ffordd

Dywedodd y corff mai'r unig ffordd i amddiffyn plentyn rhag y salwch yw dau ddos o'r MMR ac os nad ydyn nhw wedi cael y brechiad eu bod yn debygol iawn o ddal y frech goch.

Erbyn hyn mae mwy na 1,000 o achosion wedi eu cofnodi yn ardal Abertawe.

Dywedodd Dr Marion Lyons, Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus Cymru: "Mae'r cynnydd yn y nifer o achosion yn dangos bod yr afiechyd yn dal i ledu, yn enwedig ymhlith rhai rhwng 10 a 18 oed.

"Mae sesiynau brechu yn parhau mewn ysgolion yng Nghymru ac fe fydden ni yn annog disgyblion a rhieni i gymryd mantais o'r cyfle.

"Rydyn ni wedi gweld bod y frech goch yn medru bod yn angheuol a ni ddylai unrhyw un gwestiynu pa mor ddifrifol y gall dal y frech goch fod.

"Mae'n gallu lladd ond mae modd atal y salwch drwy gael brechiad syml sydd yn saff."

10,000

Ddechrau'r flwyddyn nid oedd 40,000 o blant a phobl ifanc wedi derbyn y brechiad.

Ers cyflwyno clinigau a sesiynau galw heibio mae 10,000 o unigolion wedi eu brechu yn y pythefnos diwethaf.

Ond yn y gogledd mae mwy na 10,000 o bobl o dan 18 oed sydd heb dderbyn yr MMR.

Er bod dros 1,200 o bobl wedi penderfynu cael y brechiad ers dechrau'r flwyddyn, 605 o rain oedd rhwng 10-18 oed.

Mae ymgyrch wedi cychwyn i frechu'r categori oedran yma rwan mewn ysgolion.

Cyngor

Os yw rhiant yn pryderu bod plentyn gyda'r frech goch, dylen nhw gysylltu gyda'u meddyg teulu yn syth, medd y corff iechyd.

Ni ddylai plentyn fynd i'r ysgol neu'r feithrinfa am bedwar diwrnod ar ôl i'r frech gychwyn.

Ni ddylai neb fynd i'r uned ddamweiniau ac achosion brys oni bai bod yr unigolyn gyda'r frech goch yn ddifrifol wael.

Mewn achosion felly mi ddylid cysylltu gyda'r ysbyty i'w rhybuddio o flaen llaw.

Mae'r corff wedi y dylai unigolyn gyda'r salwch osgoi merched beichiog, pobl gyda system imiwnedd isel a babanod sydd yn rhy ifanc i gael eu brechu.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol