Cyn-arweinydd yn colli ei sedd

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunCollodd Bryan Owen ei sedd

Mae cyn-arweinydd Cyngor Sir Ynys Môn, Bryan Owen wedi colli ei sedd yn etholiad lleol yr ynys.

Roedd Bryan Owen yn sefyll fel ymgeisydd Annibynnol ond fe gafodd ei guro gan dri ymgeisydd o Blaid Cymru yn ward Canolbarth Môn.

Yn ward Caergybi mae tri chynghorydd wedi eu hail ethol, dau o'r Blaid Lafur ac un cynghorydd Annibynnol.

Fe gafodd ymgeisydd UKIP 637 o bleidleisiau.

Mi oedd hyn yn fwy o bleidleisiau na'r Ceidwadwyr a Phlaid Cymru gyda'i gilydd.

Mae dau gynghorydd Plaid Cymru wedi eu hethol yn Aethwy ac un Annibynnol.

50.5%

Mae'r cyfri ar gyfer yr etholiad wedi dechrau ers bore Gwener.

Daeth cadarnhad bod 50.5% o'r etholwyr wedi bwrw eu pleidlais.

Mae hyn yn uwch na'r cyfartaledd yn etholiadau'r cyngor sir yng Nghymru yn 2012, ond yn is na'r tro diwethaf i etholwyr Ynys Môn ddewis eu cynghorwyr yn 2008.

Bu etholwyr yr ynys yn pleidleisio flwyddyn yn hwyrach na gweddill Cymru wedi i gomisiynwyr gael eu galw i ofalu am waith y cyngor gan Lywodraeth Cymru.

Newid ffiniau

Mae'r etholiad yn wahanol i rai'r gorffennol oherwydd newid ffiniau a threfniadau'r etholiad.

Fe fydd 30 o gynghorwyr yn cael eu hethol yn 2013 yn hytrach na'r 40 blaenorol. Erbyn hyn 11 o wardiau aml-aelod sydd yno bellach.

Cafodd y comisiynwyr eu galw i mewn ym mis Mawrth 2011 yn dilyn sawl adroddiad damniol am yr awdurdod.

Ers hynny mae gwelliannau wedi digwydd ac ym mis Chwefror eleni cyhoeddodd y Gweinidog Llywodraeth Leol ar y pryd, Carl Sargeant, ei fod yn gobeithio dirwyn gwaith y comisiynwyr i ben erbyn diwedd mis Mai eleni.

Mae'r pleidleisiau'n cael eu cyfri yng Nghanolfan Hamdden Plas Arthur yn Llangefni ers 9:30am.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol