Buddsoddi £140m mewn tai fforddiadwy

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Nod Llywodraeth Cymru yw codi 7,500 o gartrefi erbyn 2016

Yn ddiweddarach bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi manylion ynglŷn â sut y mae'n bwriadu rhoi £140 miliwn dros y tri degawd nesaf i godi tai fforddiadwy.

Bydd y cynllun yn golygu y bydd £4miliwn o bunnau'r flwyddyn ar gael i helpu i ymateb i'r galw am gartrefi newydd.

Yn ôl y llywodraeth fod mae'r buddsoddiad yn rhan o becyn £400 miliwn i godi tai newydd rhwng 2011 a 2016.

Yn ôl y Gweinidog Cyllid Jane Hutt mae'n golygu y bydd 1,100 o gartrefi cymunedol yn cael eu codi dros y blynyddoedd nesaf.

Mae'r llywodraeth wedi gosod nod i godi 7,500 o gartrefi erbyn 2016.

Dywedodd Ms Hutt: "Fel Llywodraeth Cymru rydym yn benderfynol o ddefnyddio'r adnoddau sydd wrth law i gefnogi'r sector tai yng Nghymru drwy gynyddu'r cyflenwad o dai fforddiadwy mewn cyfnod anodd.

"Rydym yn gweithio'n galed i gael yr arian i mewn i'r sustem."

'Troi dŵr yn win'

Ychwanegodd bod cynlluniau ar droed ar gyfer mecanwaith dyfeisgar newydd i ariannu tai cymdeithasol", gan olygu y bydd £140m ar gael.

Bu'n gweithio gyda Chartrefi Cymunedol Cymru (CCC) ar gynllun bondiau tai Cymru a fydd yn caniatáu i'r arian gael ei godi ar gyfer 1,100 o dai.

Er bod Llywodraeth Cymru yn gweld toriadau o 30% yn yr arian sydd ar gael ar gyfer prosiectau cyfalaf, mae dal angen iddi godi rhyw 1,000 o dai fforddiadwy yn flynyddol.

Daeth croeso i'r cynllun cyllido newydd gan Cartrefi Cymunedol Cymru, a dywedodd eu prif weithredwr, Nick Bennett:

"Rydym yn falch iawn bod y llywodraeth wedi wynebu'r her o sut i ddelio gyda'r ffaith y bydd toriadau'n digwydd, yn enwedig toriadau mewn cyfalaf.

"Mae hwn yn gynllun dyfeisgar sy'n troi refeniw yn gyfalaf - troi dŵr yn win os hoffwch chi - fel mae'n gynllun pwysig iawn."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol