BBC 'yn obeithiol' o gadw hawliau rygbi

Cyhoeddwyd

Mae'r BBC yn dal i obeithio sicrhau hawliau darlledu gemau rygbi'r Pro12 wedi i gwmni Sky gyhoeddi eu bod wedi sicrhau hawliau byw o 2014.

Credir nad yw cytundeb y darlledwr lloeren yn neilltuedig ac mae BBC Cymru, Gogledd Iwerddon a BBC Alba - sy'n darlledu'r gemau ar hyn o bryd - yn dal i drafod gyda Celtic Rugby.

Bydd Sky yn dangos 30 o gemau byw ar ddyddiau Sadwrn dros y pedair blynedd nesaf ynghyd â'r rowndiau cynderfynol a'r rownd derfynol.

Roedd y BBC yn ymwybodol bod eu cystadleuwyr am gael yr hawliau rhad ac am ddim a hawliau darlledu am ffi.

Dywedodd llefarydd ar ran y BBC: "Roeddem yn ymwybodol bod Sky yn mynd i wneud cyhoeddiad heddiw, ond nid ydym mewn sefyllfa i wneud ein hunain gan fod trafodaethau gyda Celtic Rugby yn parhau.

"Fodd bynnag, rydym yn parhau'n obeithiol y bydd canlyniad positif cyn hir - un fydd yn ein caniatáu i barhau i ddod â chystadleuaeth y Pro12 i'r gynulleidfa fwyaf posib."

Mae'r Pro12 yn un o dri chynghrair proffesiynnol yn Ewrop (gydag Uwchgynghrair Aviva yn Lloegr a'r Top14 yn Ffrainc), ac yno mae rhanbarthau Cymru - y Scarlets, Gweilch, Gleision a'r Dreigiau - yn cystadlu.

O'r 37 chwaraewr i gael eu dewis i garfan y Llewod i deithio i Awstralia yn yr haf, mae 24 yn chwarae yn y Pro12.