Ynys Môn: Dechrau cyfri'r pleidleisiau

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llun30 o gynghorwyr yn hytrach na'r 40 blaenorol fydd yn aelodau o'r awdurdod newydd ar Ynys Môn

Mae cyfri'r pleidleisiau yn etholiad Cyngor Sir Ynys Môn wedi dechrau fore Gwener.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn ystod y dydd.

Daeth cadarnhad bod 50.5% o'r etholwyr wedi bwrw eu pleidlais.

Mae hyn yn uwch na'r cyfartaledd yn etholiadau'r cyngor sir yng Nghymru yn 2012, ond yn is na'r tro diwethaf i etholwyr Ynys Môn ddewis eu cynghorwyr yn 2008.

Bu etholwyr yr ynys yn pleidleisio flwyddyn yn hwyrach na gweddill Cymru wedi i gomisiynwyr gael eu galw i ofalu am waith y cyngor gan Lywodraeth Cymru.

Newid ffiniau

Mae'r etholiad yn wahanol i rai'r gorffennol oherwydd newid ffiniau a threfniadau'r etholiad.

Fe fydd 30 o gynghorwyr yn cael eu hethol yn 2013 yn hytrach na'r 40 blaenorol. Erbyn hyn 11 o wardiau aml-aelod sydd yno bellach.

Cafodd y comisiynwyr eu galw i mewn ym mis Mawrth 2011 yn dilyn sawl adroddiad damniol am yr awdurdod.

Ers hynny mae gwelliannau wedi digwydd ac ym mis Chwefror eleni cyhoeddodd y Gweinidog Llywodraeth Leol ar y pryd, Carl Sargeant, ei fod yn gobeithio dirwyn gwaith y comisiynwyr i ben erbyn diwedd mis Mai eleni.

Bydd y pleidleisiau'n cael eu cyfri yng Nghanolfan Hamdden Plas Arthur yn Llangefni, gan ddechrau am 9:30am.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol