Tro pedol ar reolau cŵn peryglus?

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, AP
disgrifiad o’r llunMae'n anghyfreithlon i fagu neu werthu cwn Pit Bull

Am y tro mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi'r gorau i weithio ar reolau newydd rheoli cŵn peryglus.

Dywedodd gweinidogion eu bod yn dal eisiau cyflwyno trosedd newydd fel bod modd cosbi perchnogion cŵn sy'n ymosod ar bobl yn eu cartrefi.

Ond fe fyddan nhw'n ceisio gwneud hynny drwy gydweithio â Llywodraeth San Steffan.

Mae paratoi deddfwriaeth i fynd gerbron y Cynulliad wedi cael ei atal am y tro.

Cyhoeddus

Ar hyn o bryd dyw'r deddfau ond yn ddilys pan fo ci yn ymosod mewn man cyhoeddus neu ar dir gwaharddedig.

Dyw'r Ddeddf Cŵn Peryglus 1991 ddim yn cynnwys ymosodiadau cŵn ar dir preifat.

Mae caniatáu ci i anafu rhywun yn gallu arwain at gosb o hyd at ddwy flynedd yn y carchar.

Roedd Llywodraeth Cymru wedi cyfeirio at y ffaith nad oedd y ddeddf, er enghraifft, yn berthnasol pan fo postmon yn cael ei frathu.

Byddai cynigion ar Fesur Rheoli Cŵn (Cymru) wedi ehangu'r rheolau i gynnwys unrhyw le yng Nghymru.

Mesur drafft

Cafodd mesur drafft ei gyflwyno'r llynedd a daeth ymgynghoriad arno i ben ym mis Mawrth.

Ond daeth i'r amlwg fis diwetha' fod gan Lywodraeth y DU ei chynlluniau ei hun fyddai hefyd yn cynnwys perchnogion cŵn os oedd yr anifail yn ymosod ar rywun yn eu cartre' eu hunain yng Nghymru a Lloegr.

Mewn datganiad ddydd Iau, dywedodd Gweinidog Cyfoeth Naturiol Cymru Alun Davies y byddai'n cydweithio â Llywodraeth San Steffan er mwyn "bwrw 'mlaen gyda'n cynigion ar gyfer Cymru a Lloegr".

"Mewn trafodaeth gyda'r Swyddfa Gartref a'r Adran Amgylchedd, Bwyd a Materion Gweldig (Defra), daeth i'r amlwg y gallai fod yn fuddiol cydweithio ar y mater," meddai.

Ailgydio

"Byddaf yn parhau i drafod gyda Llywodraeth y DU wrth ystyried a fyddai deddfwriaeth gynnar trwy'r DU yn well ffordd o fwrw 'mlaen gydag ein cynigion mewn ffordd resymegol."

Dywedodd Mr Davies y bydden nhw'n ailgydio yn neddfwriaeth Cymru os nad oedd cytundeb yn bosib gyda Llywodraeth y DU.

Gallai'r mesur fod wedi arwain at berchnogion yn mynychu sesiynau hyfforddi neu wynebu colli eu cŵn.

Roedd mudiad y Kennel Club wedi rhybuddio y gallai'r rheolau olygu fod perchnogion cŵn yn cael eu cosbi petai'r anifail yn ymosod ar leidr.