Llai o ymwelwyr oherwydd y frech goch

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae busnesau yn Abertawe yn pryderu bod ymwelwyr yn cadw draw oherwydd y frech goch

Mae busnesau yn ardal Abertawe wedi dweud wrth Newyddion9 bod llai o ymwelwyr yn dod yno oherwydd pryderon am y frech goch.

Yn sgil hyn mae'r corff sydd yn cynrychioli ryw 300 o fusnesau yn y sector dwristaidd, Tourism Swansea Bay wedi ysgrifennu at Lywodraeth Cymru yn gofyn iddyn nhw i gyfrannau arian i farchnata'r ardal.

Mae llai o ymwelwyr wedi dod i Gower Heritage Centre ac 1940s Swansea Bay museum gyda thripiau ysgol wedi eu canslo yno.

Busnes arall sydd wedi ei effeithio ydy bwyty Fairyhill ym Mhenrhyn Gwyr sydd hefyd yn cynnig llety i bobl:

"Yn bendant mae'r sylw cenedlaethol sydd wedi ei rhoi i'r frech goch... wedi arwain at bobl i ganslo," meddai'r perchennog Andrew Hetherington.

"Rydyn ni wedi cael pobl yn canslo ystafelloedd, hyd yn oed pobl yn penderfynu peidio dod i'r bwyty lle roedden nhw wedi bwriadu dod â'u plant am ginio...

"Roedd pedwar achos oedd yn ymwneud â chanslo ystafelloedd gwely neu fordydd yn y bwyty wedi son yn benodol am y frech goch ar y ffôn."

Dyw swyddogion iechyd Iechyd Cyhoeddus Cymru ddim yn dweud wrth bobl am beidio dod ar ymweliad ag Abertawe.

Mae'r ymgynghorydd iechyd ar gyfer y corff, Dr Meirion Evans yn dweud bod hi yn ddiogel i bobl ddod yno.

Ond mae hefyd yn dweud bod hi yn bwysig ceisio osgoi unigolion sydd â'r salwch, ac y dylai plant a phobl ifanc gael ei brechu os ydyn nhw yn dod i Abertawe neu beidio.

Straeon perthnasol