Actor yn achub walabi mewn harbwr

Anna Glyn
Newyddion Ar-lein

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Julian: 'Mi oedd o mor anghyffredin, dod ar draws walabi yng nghanol yr harbwr.'

Mae actor enwog o Gymru wedi llwyddo i achub walabi mewn harbwr yn Awstralia.

Roedd Julian Lewis Jones o Fangor ond yn byw yn Sir Gâr ar gwch yn Harbwr Darwin yng Ngogledd Awstralia brynhawn Mercher pan ddaeth ar draws y walabi.

Roedd y criw ar ei ffordd o un graig i'r llall pan welodd y creadur yn y dŵr.

"Mi oedd o mewn tipyn o strach ac yn flinedig dros ben," meddai Julian.

"Mi oedd o yn dal i nofio ..."

'Curiad calon'

Llwyddodd i'w dynnu gerfydd ei goesau a'i gynffon i mewn i'r cwch, rhoi tywel gwlyb am ei ben a rhoi dŵr iddo.

Ar ôl anelu at y lan ac aros efo fo am ryw 10 munud mi oedd y walabi yn dechrau dod ato'i hun.

"O'n i yn teimlo ei guriad calon o yn gwella."

Pan adawodd yr actor iddo fynd, "mi hopiodd i ffwrdd fel Skippy ar y teledu ers talwm."

Mae Julian wedi actio mewn cyfresi teledu fel A Mind To Kill a Soldier, Soldier a'r ffilmiau Solomon a Gaenor ac Invictus.

Clint Eastwood oedd cyfarwyddwr Invictus.

Yn anferthol

Mae Harbwr Darwin yn anferthol, meddai, yn dair gwaith maint yr un yn Sydney.

"Mi oedd o mor anghyffredin, dod ar draws walabi yng nghanol yr harbwr."

Dywedodd ei fod yn credu mai ceisio dianc oddi wrth anifail arall yr oedd a dyna pam yr aeth i mewn i'r dŵr.

Fe fyddai wedi medru cael ei fwyta gan grocodeil yn hawdd, meddai.

"Mi o'n i yn siarad efo pysgotwyr fama, rhai sydd wedi bod wrthi ers 40 o flynyddoedd.

"Mi oeddan nhw yn dweud eu bod nhw wedi dod ar draws pob math o greaduriaid ond erioed wedi gweld hyn o'r blaen."

Sianel

Yno i ffilmio rhaglen bysgota newydd ar gyfer S4C yr oedd Julian yn Awstralia, rhaglen fydd yn cychwyn ym mis Mehefin.

Ers y digwyddiad mae wedi bod ar sianel newyddion y wlad yn sôn am ei brofiad.

"Oriau yn gynt mi oeddan ni yn edrych ar gyhoeddiad y Llewod ac yn ymfalchïo bod cymaint o Gymry yn y tîm.

"Mi oedd 'na ddau Gymro, fi a Rhys, ar y cwch ac un Gwyddel a ninnau yn achub walabi."