Canu'n Gymraeg

Anna Glyn
Newyddion Ar-lein

  • Cyhoeddwyd
Clyweliad Bronwen LewisFfynhonnell y llun, BBC
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Bronwen yn canu yn Gymraeg ar raglen deledu The Voice UK

Bydd clyweliad Cymraeg ar un o sioeau talent mwyaf Prydain nos Sadwrn.

Bydd Bronwen Lewis o Flaendulais ger Castell-nedd yn canu ar raglen The Voice UK.

Mae cerddoriaeth wedi bod yn rhan o fywyd y ferch 19 oed, sy'n astudio cwrs sylfaenol yng Ngholeg Celf Sant Martin yn Llundain, ers blynyddoedd.

Fe ddechreuodd hi ddysgu'r piano yn nhŷ ei nain pan oedd hi'n bump oed.

Camu i'r llwyfan

Ond canu mewn corau a chyda phobl eraill oedd hi cyn camu i'r llwyfan ar ei phen ei hun.

"O'n i ddim yn canu llawer fel plentyn ond es i am gystadleuaeth dalent yn Ysgol Gyfun Ystalyfera a 'nes i fynd amdani ac ennill," meddai.

Ar ôl hynny mi ddaeth cerddoriaeth yn bwysicach iddi ac fe ddechreuodd chwarae mwy o offerynnau a dewis gwneud y pwnc ar gyfer ei lefel A.

Mi ddechreuodd hi ganu mewn gigs oedd wedi eu trefnu gan Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot.

Yn aml, byddai'n cyfieithu caneuon o'r Saesneg i'r Gymraeg.

"Ro'dd hyn yn cael ymateb da oddi wrth y gynulleidfa, yn uno'r Cymry Cymraeg a'r rhai di-Gymraeg."

Tair blynedd yn ôl fe ddechreuodd gyfansoddi caneuon ei hun.

Rhaglen wahanol

Dywedodd Bronwen, gafodd ei dylanwadu gan gantorion gwerin, ei bod eisiau cystadlu ar The Voice UK am ei bod hi'n teimlo ei bod hi'n rhaglen wahanol i'r sioeau talent eraill.

"Maen nhw yn cefnogi pobl sydd yn chwarae offerynnau a chyfansoddi ei hun.

"Dydyn nhw ddim yn edrych am deip arbennig o berson. Maen nhw'n fwy agored."

Er ei bod wedi arfer teimlo yn nerfus a chyffrous cyn perfformio mae'n dweud bod canu ar y rhaglen wedi bod yn brofiad unigryw.

"O'dd e yn wahanol, fel 'out of body experience'.

"Y tro hwn o'dd e yn wahanol achos o't ti'n gwybod pwy o'dd yn ishte o dy fla'n di.

"O'dd e fel gig preifat gyda pedwar person o'r byd cerddoriaeth.

"Ond o'dd pwyse mawr ar fy ysgwydde."

'Emosiynol'

Pennill o'r gân Fields of Gold wedi ei chyfieithu i'r Gymraeg fydd yn cael ei chlywed ar y teledu nos Sadwrn.

Fe ddewisodd hon am ei bod hi yn "gân hyfryd, emosiynol".

Er ei bod yn dod o deulu di-Gymraeg mi oedd canu yn yr iaith yn bwysig.

"Mae e jyst yn esiampl bod cerddoriaeth Gymraeg yn gallu cael ei chwarae ar orie brig nos Sadwrn.

"Dw i ddim yn meddwl bod cerddoriaeth Gymraeg yn cael ei chwarae ddigon."

Mi oedd ei theulu a rhai o'i ffrindiau yno yn gwrando arni yn y clyweliad.

Tra bod rhai ohonyn nhw yn gyn-ddisgyblion yn yr ysgol, mae ei ffrindiau eraill o'r coleg yn dod o bedwar ban y byd.

Mi oedden nhw yn gefnogol i'w phenderfyniad i ganu yn Gymraeg.

"Dim ond bod pobl yn gallu teimlo'r emosiwn yn mynd i mewn i'r geiriau. 'Na i gyd fi eisiau."

The Voice, BBC Un Cymru, 8.05pm, nos Sadwrn.

Hefyd gan y BBC