1,039 achos o'r frech goch

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llun, Mae 28 yn fwy o achosion yn yr ardal ers dydd Mawrth.

Cyhoeddodd Iechyd Cyhoeddus Cymru fod nifer yr achosion o'r frech goch yn ardal Abertawe bellach wedi codi i 1,039.

Mae'r corff yn parhau i annog rhieni i sicrhau bod eu plant yn derbyn y ddau frechiad MMR.

Ers dydd Mawrth mae 28 yn fwy o achosion yn yr ardal ac mae 85 bellach wedi gorfod cael triniaeth yn yr ysbyty.

Ar draws Cymru, y cyfanswm yw 1,170.

Er bod dros 33,000 o frechiadau ychwanegol wedi cael eu rhoi yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg dros y misoedd diwetha', dim ond 8,000 o unigolion rhwng 10 ac 18 oed sydd wedi cael eu brechu - a nhw yw'r grŵp sydd mewn mwya' o berygl o ddal yr haint.

Rhybuddiodd ICC fod tua 50,000 o bobl rhwng 10 a 18 oed yng Nghymru yn dal heb gael brechiad yn erbyn y frech goch ac mai dyna'r grŵp oedran sy'n diodde' waethaf o'r achosion.

'Gall ledu'

Dywedodd Dr Marion Lyons, Cyfarwyddwr Gwarchod iechyd ICC: "Mae'r ymdrechion i frechu plant sydd dan fygythiad yn ardal Abertawe wedi bod yn arwrol ac rydym wrth ein bodd bod tua hanner y plant sydd angen brechiad yn derbyn y pigiad MMR.

"Ond gyda thua 50,000 yn y grŵp oedran yn dal heb eu brechu a thros 1,000 o achosion bellach wedi cael eu hadrodd i ni, rhaid i ni beidio â llaesu dwylo.

"Tra bod rhy ychydig o blant wedi'u brechu, gall yr haint yma ledu i unrhyw le yng Nghymru.

"Rydym felly'n annog rhieni i fanteisio ar gyfleoedd i gael y brechiad MMR ar frys."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol