Rheithgor yn achos April Jones yn mynd i Fachynlleth

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Police
disgrifiad o’r llunMae Mark Bridger yn gwadu cipio a llofruddio April Jones

Bydd y rheithgor yn achos y dyn sydd wedi ei gyhuddo o lofruddio April Jones yn ymweld ag ardal Machynlleth ddydd Iau.

Byddan nhw'n mynd i gartref Mark Bridger ym mhentref Ceinws,

Mae'r dyn 47 oed yn gwadu cipio a llofruddio'r ferch bump oed, a ddiflannodd ger ei chartre' ym Machynlleth ar Hydref 1, 2012.

Ddydd Iau bydd y rheithgor yn ymweld â rhai o'r prif safleoedd yn yr achos.

Dywedodd yr erlyniad wrth Lys y Goron Yr Wyddgrug ddydd Mercher fod canlyniadau profion yn dangos fod gwaed April wedi ei ganfod yng nghartref Mr Bridger.

Yn ôl Elwen Evans QC, roedd Mr Bridger wedi llosgi tystiolaeth ac wedi glanhau'r tŷ yn drylwyr.

DNA

Ond clywodd y llys fod olion gwaed mewn gwahanol leoliadau yng nghartref Mr Bridger yn cyfateb i DNA April.

Dywedodd Ms Evans fod yr erlyniad yn cyfeirio at siawns un mewn biliwn bod y gwaed yn cyfateb, a bod hynny'n "golygu mewn gwirionedd mai gwaed April oedd o".

Ac roedd "awgrym cryf" fod olion esgyrn a ganfuwyd yng nghartref Mr Bridger wedi dod o benglog dynol, meddai.

Mae'r erlyniad wedi amlinellu symudiadau Mr Bridger ar y diwrnod y diflannodd April.

Clywodd y llys ei fod wedi mynd at ddwy ferch wyth a 10 oed, a'i fod wedi gwahodd un ohonynt a oedd yn ffrindiau gyda'i ferch i ddod i'r tŷ i gysgu, ond ei fod wedi gyrru oddi yno pan wrthododd hi'r cynnig.

Yn gynharach y diwrnod hwnnw, roedd wedi anfon negeseuon at dair dynes ar wefan Facebook, gan ofyn i ddwy ohonynt a oeddynt eisiau cwrdd.

Roedd hefyd wedi anfon negeseuon testun at ei gyn gariad wedi i'w perthynas ddod i ben.

Clywodd y rheithgor hefyd fod Mr Bridger wedi dweud wrth yr heddlu yn ystod cyfweliadau ei fod wedi taro yn erbyn April gyda'i gar trwy ddamwain ac wedi "mynd i banig".

"Wnes i ddim ei chipio. Fe wnes i 'ngorau i'w hadfywio hi," meddai.

Mae'r achos yn parhau.

Straeon perthnasol