Chwilio am dalent newydd yng Nghymru

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae cynyrchiadau fel Dr Who yn dangos bod yna dalent yng Nghymru, meddai'r BBC

Mae BBC Cymru Wales a Chyngor Celfyddydau Cymru yn gweithio gyda'i gilydd i ddarganfod a meithrin talentau creadigol newydd yng Nghymru.

Dyma'r fenter gyntaf o'i bath a'r bwriad yw sicrhau mwy o gydweithio rhwng y ddau gorff a datblygu sgiliau digidol a chrefft yn y diwydiant.

Mae gobaith hefyd y bydd gwaith newydd yn cael ei gomisiynu ac y bydd mwy o gydweithio agos rhwng cyrff gwahanol yn y sector gelfyddydol yn y dyfodol.

Dywedodd Nick Capaldi, Prif Weithredwr Cyngor Celfyddydau Cymru: "Craidd ein partneriaeth â BBC Cymru Wales yw gweithio gyda'n gilydd i gynyddu'r gwerth caiff bobl Cymru o'r arian cyhoeddus a roddant i'n dau gorff.

"Cyfunir ein harbenigedd i sicrhau y gwelir ac y mwynheir y gorau o'n celfyddydau.

"Buddsoddir hefyd ym mhosibiliadau creadigol ein prif artistiaid, gan sicrhau fod ganddynt y sgiliau a'r arbenigedd i ffynnu yn yr oes ddigidol sydd ohoni."

Nid dyma'r tro cyntaf i'r ddau gorff gydweithio.

Nhw sydd yn cyd-ariannu Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC.

Yn ôl Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr, BBC Cymru Wales mae hyn yn brawf o sut y mae'r bartneriaeth yn medru llwyddo.

"Drwy gydweithio, gallwn gyflawni cymaint mwy.

"Prawf o hynny yw Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC.

"Ond fe welwyd hefyd fudd bartneriaeth drwy'n gwaith diweddar ar 'Y Space' a gyfunodd sgiliau technegol a digidol gyda thalent berfformio i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd mewn ffyrdd newydd."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol