Dim cyhuddiadau wedi marwolaeth dyn yng Nghaerdydd

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, South Wales Police
disgrifiad o’r llunBu farw Lyn Prosser yn dilyn digwyddad y tu allan i dafarn O'Neill's yng nghanol Caerdydd

Ni fydd camau pellach yn cael eu cymryd yn erbyn wyth dyn gafodd eu harestio ar amheuaeth o ladd dyn yng Nghaerdydd ym mis Ionawr.

Bu farw Lyn Prosser, 44 oed o Beddau ger Pontypridd, yn dilyn digwyddiad ar Stryd y Santes Fair yn y brifddinas ar Ionawr 13.

Roedd yr wyth a arestiwyd i fod i ateb mechnïaeth yng ngorsaf heddlu Bae Caerdydd ddydd Mercher, ond yn dilyn cyngor gan Wasanaeth Erlyn y Goron fe gawson nhw'u rhyddhau.

Dywedodd y Ditectif Prif Arolygydd Steve Benson-Davies o Heddlu De Cymru:

"Fe gafodd ffeil o dystiolaeth ei gyflwyno i Wasanaeth Erlyn y Goron, ac maen nhw wedi penderfynu na chafodd unrhyw droseddau eu cyflawni yn ystod y digwyddiad trasig yma.

"Mae ein meddyliau gyda theulu Mr Prosser, ac maen nhw wedi cael gwybod am y datblygiadau. Rwy'n diolch iddyn nhw am eu cefnogaeth yn ystod ein hymchwiliad.

"Bydd cwest nawr yn cael ei gynnal i ganfod achos, a holl amgylchiadau marwolaeth Mr Prosser."

Straeon perthnasol