Mynd am dro: Cymru'n dod i'r brig

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd dringo coed yn un o hoff weithgareddau'r plant a holwyd

Mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol wedi cyhoeddi rhestr o'r gweithgareddau awyr agored gorau ym Mhrydain ac mae chwech o'r lleoliadau yng Nghymru.

Rhestr ar gyfer plant o dan 12 oed yw hwn ac fe ofynnodd yr elusen i 1,700 o blant i ddewis eu hoff weithgareddau ac i nodi pam.

Roedd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol wedyn yn ceisio canfod y lleoliadau gorau.

Sir Benfro sydd wedi dod i'r brig fel y lle gorau i fynd am dro yn droednoeth.

Ymhlith yr anturiaethau eraill y gall plant brofi yng Nghymru mae dal cranc ym Mhlas Newydd, nofio yn y môr ym mhenrhyn Llŷn a bwyta afal yn syth o'r goeden yn Llanerchaeron, Ceredigion.

Roedd dros hanner y plant a holwyd yn dweud mai dringo coed, adeiladu den a reidio beic oedd eu hoff weithgareddau.

Awyr iach

Dangosodd yr arolwg hefyd mae rhieni yng Nghymru oedd yn pryderu fwyaf nad oedd eu plant yn cael digon o awyr iach o'i gymharu â rhieni yng Ngogledd Iwerddon a Lloegr.

Roedd dros 80% o'r rhai a holwyd yn dweud bod eu plant yn chwarae tu allan llawer yn llai aml nag oedden nhw'n gwneud pan yn ifanc.

Y rhesymau am hyn oedd y cynnydd mewn technoleg a hefyd eu bod yn poeni am eu diogelwch.

Cafodd rhestr fel hon ei chyhoeddi am y tro cyntaf y llynedd gan yr elusen.

Eleni mae wedi ei diweddaru gyda 15 o brofiadau newydd wedi eu cynnwys, megis syllu ar y sêr a gwneud cadwyn o flodau llygad y dydd.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol