Dod o hyd i gorff mewn coedwig ar lethrau Moel Famau

Cyhoeddwyd

Mae disgwyl i gwest agor yn ddiweddarach yr wythnos hon i farwolaeth dyn yn Sir y Fflint.

Mae'r heddlu wedi cadarnhau mai corff Andrew Pae o Fwcle gafodd ei ddarganfod mewn coedwig ar lethrau Moel Famau ger Yr Wyddgrug.

Roedd wedi bod ar goll ers wythnos ond dywedodd yr heddlu nad ydyn nhw'n trin ei farwolaeth fel un amheus.

Mae Crwner Gogledd-ddwyrain Cymru John Gittins yn disgwyl canlyniadau archwiliad post mortem cyn agor y cwest.

Cafodd Mr Pae, 35 oed, ei weld am y tro diwethaf gan gydweithwyr wrth iddo adael safle adeiladu yn Congleton, Sir Gaer, ddydd Mawrth yr wythnos ddiwethaf.

Cafwyd hyd i'w gar Vauxhall Astra Envoy mewn maes parcio ger Moel Famau fore Sadwrn.