Ysgol John Beddoes ar fin dod o dan reolaeth ysgol arall

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Powys council
Disgrifiad o’r llun, Bydd campws Ysgol John Beddoes yn ailagor fel rhan o Ysgol Uwchradd y Drenewydd

Fe fydd ysgol uwchradd ym Mhowys sydd wedi bod mewn mesurau arbennig yn dod o dan reolaeth ysgol arall 30 milltir i ffwrdd.

Dywedodd Cyngor Powys mai'r cynllun arfaethedig yw cau Ysgol John Beddoes yn Llanandras ar ddiwedd 2013 ac yna ailagor y safle fel campws Ysgol Uwchradd y Drenewydd o dan un pennaeth.

Mae'r cyngor yn mynnu bod angen "gweithredu pendant a phellgyrhaeddol" ac fe fydd ymgynghori ar y cynllun yn dechrau ddydd Gwener.

Cafodd yr ysgol ei rhoi o dan fesurau arbennig yn sgil canlyniad gwael arolwg.

Cyfleoedd gwael

Dywedodd yr awdurdod fod y Gweinidog Addysg Leighton Andrews wedi awgrymu y dylid cau Ysgol John Beddoes.

Ysgrifennodd Mr Andrews at y cyngor gan ddweud ei fod yn poeni am y cyfleoedd addysgol gwael oedd yn cael eu darparu i bobl ifanc yr ardal.

Ddegawd yn ôl fe gafodd Ysgol Uwchradd y Drenewydd ei beirniadu mewn arolwg ond bellach mae'r ysgol wedi troi dalen newydd ac fe gafodd ei henwi'n ddiweddar fel yr ysgol gyntaf ym Mhowys i gael statws "ysgol arwain" o dan gynllun Llywodraeth Cymru.

Wrth i'r ysgol ehangu bydd plant rhwng 11 ac 16 oed yn cael eu haddysgu ar gampws Llanandras.

'Neges glir'

Dywedodd y Cynghorydd Myfanwy Alexander, sy'n gyfrifol am addysg ar gabinet Cyngor Powys: "Mae'n fater o bryder mawr pan mae ysgol angen mynd o dan fesurau arbennig, ond pan mae'r ysgol yna yn un uwchradd sy'n darparu elfennau allweddol fel TGAU a Lefel-A mae'n hanfodol gweithredu'n bendant.

"Trwy gau Ysgol Uwchradd John Beddoes a gosod campws Llanandras o dan reolaeth Ysgol Uwchradd Y Drenewydd - un o ddwy ysgol Band 1 yn y sir - rydym yn gyrru neges glir i ddisgyblion, rhieni a'r gymuned gyfan ein bod yn barod i weithredu'n bendant ac yn bellgyrhaeddol i sicrhau bod disgyblion lleol yn cael yr addysg y maen nhw'n ei haeddu."

Cafodd Ysgol John Beddoes ei rhoi o dan fesurau arbennig ym mis Rhagfyr y llynedd ac ym mis Ionawr eleni dywedodd y cyngor y byddai'r ysgol yn cau yn 2014.

Bydd yr ymgynghoriad ar y cynllun yn dechrau ddydd Gwener ac yn para tan Fehefin 2.

Fe fydd cyfarfod cyhoeddus yn Ysgol John Beddoes ar Fai 14, gydag ail gyfarfod yn Ysgol Uwchradd y Drenewydd ddeuddydd yn ddiweddarach. Bydd y ddau gyfarfod yn dechrau am 6:30pm.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol