'Codi tâl am fethu apwyntiadau'

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Arall
disgrifiad o’r llunMark Drakeford: Y system ddim yn cael ei chamddefnyddio ar raddfa fawr.

Dylid codi tâl ar gleifion sy'n methu apwyntiadau, meddai'r Blaid Geidwadol yng Nghymru.

Yn y Senedd ym Mae Caerdydd brynhawn Mercher dywedodd Darren Millar AC, llefarydd y Ceidwadwyr ar iechyd, fod adrannau brys ysbytai dan bwysau mawr.

"Mae angen ystyried a ddylai pobl feddw er enghraifft orfod talu am driniaeth," meddai.

"Yn sicr, mae angen trafodaeth agored am hyn."

'Arwynebol'

Dywedodd y Gweinidog Iechyd Mark Drakeford nad oedd yn credu bod y system yn cael ei chamddefnyddio ar raddfa fawr.

Roedd dirwyo pobl oedd wedi methu apwyntiadau yn "ateb arwynebol," meddai.

Dywedodd Arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru, Kirsty Williams, ei bod yn amau sut y byddai modd gwahaniaethu rhwng rhai na allai gyrraedd apwyntiad am resymau da a'r rhai oedd yn anghyfrifol.

Cyfaddefodd Elin Jones, llefarydd Plaid Cymru ar iechyd, ei bod wedi methu apwyntiad y llynedd oherwydd camgymeriad a'i bod hi'n teimlo'n "ofnadwy".

Llai effeithiol

Ond, meddai, byddai codi tâl yn llai effeithiol na system e-byst neu negeseuon testun fyddai'n atgoffa'r claf am ddyddiad apwyntiad.

Nid gwleidyddion ddylai benderfynu pwy oedd yn "anghyfrifol" a phwy nad oedd yn anghyfrifol.

Dywedodd Arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig Andrew R T Davies fod angen "taclo camddefnyddio dybryd" neu fe fyddai'r Gwasanaeth Iechyd ar ei cholled yn y dyfodol.

Straeon perthnasol