£30,000 i brosiect iaith

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Roedd yr Eisteddfod ym Mro Morgannwg y llynedd

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud mai Menter Caerdydd fydd yn gyfrifol am reoli prosiectau'n ymwneud â'r iaith Gymraeg ym Mro Morgannwg.

Fe fyddan nhw'n rheoli'r grant o £30,000 fydd ar gael wedi i'r llywodraeth roi'r gorau i ariannu Menter y Fro'n gynharach eleni.

Bydd y grant yn rhoi'r cyfle i deuluoedd, plant a phobl ifanc yr ardal ddefnyddio'r iaith yn y gymuned.

Cam cyntaf y prosiect fydd dod â phartneriaid ynghyd a gweithio gyda'r gymuned leol i asesu anghenion.

'Yn y gymuned'

Maes o law bydd clybiau, cyrsiau a gweithgareddau eraill yn cael eu sefydlu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Dywedodd y gweinidog Leighton Andrews: "Mae'n strategaeth iaith, Iaith fyw: iaith byw, yn pennu'n hymrwymiad i sicrhau bod pobl yn gallu defnyddio'r iaith yn y gymuned ac yn eu bywydau bob dydd.

"Bydd y £30,000 ... yn rhoi cyfleoedd i drigolion Bro Morgannwg ddefnyddio'r Gymraeg mewn sefyllfaoedd cymdeithasol ac yn cryfhau safle'r iaith yn y gymuned.

'11% yn rhugl'

"Mae'r iaith yn perthyn i bob un ohonom, ac mae gan bawb rôl bwysig i'w chwarae o ran sicrhau ei bod yn ffynnu ar lawr gwlad."

Dywedodd Siân Lewis, Prif Weithredwr Menter Caerdydd: "Mae bron 11% o boblogaeth Bro Morgannwg yn siarad Cymraeg yn rhugl ac mae galw clir am sefydlu mwy o wasanaethau i blant, pobl ifanc ac oedolion allu defnyddio'u sgiliau Cymraeg y tu allan i'r ysgol ac oriau gwaith.

"Rydyn ni'n bwriadu gweithio'n agos gyda phartneriaid lleol yn ogystal â'r awdurdod lleol er mwyn hwyluso hyn a sicrhau bod yr iaith yn rhan ganolog o bob cymuned yn y Fro."

Straeon perthnasol