Hwb o £1.6m i gynllun ynni

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae ffigyrau blaenllaw o'r diwydiant ynni yn siarad yn y gynhadledd

Mae Prif Weinidog Cymru wedi dweud y bydd hwb o £1.6m i gynllun ynni.

Roedd Carwyn Jones yn annerch cynhadledd RenewableUK Cymru yng Nghaerdydd.

Dywedodd y byddai arian yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer generadur sy'n defnyddio llif y llanw i greu ynni oddi ar arfordir y gorllewin.

Bydd yr arian yn helpu'r cwmni ynni adnewyddadwy morol o Gymru, Tidal Energy, i barhau i ddatblygu'r prosiect DeltaStream.

2014

Os bydd y treialon yn yr harbwr yn llwyddo, caiff dyfais DeltaStream ei defnyddio yn Swnt Dewi yn 2014.

Gallai arwain at drydan glân i drigolion ardal Tyddewi yn ystod y cyfnod arddangos o 12 mis, a chyfleoedd am swyddi hirdymor yn yr ardal.

Dywedodd Mr Jones y byddai'r prosiect "yn helpu cynyddu presenoldeb Cymru yn y sector ynni'r llanw.

"Byddaf yn trefnu ac yn cadeirio grŵp cyflawni strategol er mwyn creu dolen gref â rhanddeiliaid fel y gallwn gydweithio a chwalu unrhyw rwystrau a allai ein hatal rhag cyflawni ein gweledigaeth ac fel y gallwn barhau i gyflawni ein huchelgais o ran ynni carbon isel."

'Cyffrous'

Dywedodd Martin Murphy, Rheolwr Gyfarwyddwr Tidal Energy: "Dyma gyfnod cyffrous i ni.

"Mae'r holl gydsyniadau gweithredu angenrheidiol gennym, rydym wedi cwblhau'r gwaith grid ar gyfer y prosiect ac erbyn hyn rydym yn paratoi i gynnal ein profion cyntaf allan yn y môr."

Yn y gynhadledd, polisi ynni Cymru a'r seilwaith sy'n cael sylw sesiwn y bore.

Yn y prynhawn mae araith yr Athro Jacqueline McGlade, Cyfarwyddwr Gweithredol Asiantaeth Amgylcheddol Ewrop.

Ar ddiwedd y diwrnod mae'r newyddiadurwraig Mai Davies yn cadeirio panel trafod.

Yr Aelodau Cynulliad Alun Ffred Jones a William Powel yw dau o'r aelodau ac mae'r strategydd gwleidyddol Gareth Wardell a'r Athro Dylan Jones-Evans o Brifysgol Cymru yn ymuno gyda nhw.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol