Y Brifwyl i barhau'n wŷl deithiol?

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae gobaith y bydd yr Eisteddfod yn parhau yn wŷl deithiol

Mae Cadeirydd y Gweithgor sydd wedi ei benodi i ystyried dyfodol yr Eisteddfod Genedlaethol wedi awgrymu wrth y BBC y bydd y Brifwyl yn parhau i fod yn ŵyl deithiol.

Ond mewn cyfweliad ar Newyddion Naw dywedodd Roy Noble bod y pwyllgor yn ystyried a ddylai'r Eisteddfod deithio yn llai aml.

Cafodd y darlledwr ei benodi gan y Gweinidog Addysg Leighton Andrews i gadeirio'r pwyllgor sydd yn ystyried ffyrdd o foderneiddio'r Brifwyl.

Dyw Roy Noble ddim yn credu bod dyddiau teithio'r Eisteddfod ar ben, ond mae e'n dweud bod cyfyngu hynny i ddwywaith bob pedair blynedd yn un o'r dewisiadau sydd dan ystyriaeth fel ffordd o arbed arian. Fe fyddai hynny yn golygu bod hyd at 3 safle parhaol i'r Brifwyl yn y blynyddoedd pan na fyddai hi'n teithio.

"Nage 'hand grenade' yw hwn .. ond 'ni'n ystyried rhyw fath o fodel arall alle fod yn llwyddiannus. Falle. 'Dy ni ddim yn siwr .. 'ni'n edrych mewn iddo fe. Boed e mewn dau le parhaol a dau le symudol, neu falle fwy na 'na"

Ar hyn o bryd mae'r Eisteddfod Genedlaethol yn cael grant blynyddol o bron i £900,000 o bunnau. Mae £500,000 o hwnnw yn dod gan Lywodraeth Cymru a'r gweddill gan y cynghorau sir.

Gwersi'r Sioe Fawr

Eleni bydd y Sioe Amaethyddol yn dathlu 50 mlynedd ar ei safle parhaol yn Llanelwedd. Mae John Davies, Cadeirydd y Sioe yn credu bod yna wersi i'w dysgu o hynny.

"Beth sy'n anochel yw bod y trefniant presennol o gyllido a chefnogi'r Eisteddfod o'r pwrs cyhoeddus ddim yn gynaliadwy. Yr unig beth allaf i ei ddweud fel cadeirydd bwrdd rheoli'r Sioe yw bod yna fywyd ar ol canoli"

Mae Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr Eisteddfod yn credu'n bersonol y byddai hi'n drasiedi petai'r Brifwyl ddim yn parhau i ymweld â gwahanol rannau o Gymru. Mae e'n bendant ei farn mai trwy barhau i deithio yw'r ffordd fwyaf effeithiol o gyflawni un o brif amcanion yr ŵyl, sef cefnogi'r iaith Gymraeg.

Bydd Gweithgor Roy Noble yn cyhoeddi ei gasgliadau yn yr hydref.

Llys yr Eisteddfod fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol ynglŷn â dyfodol y brifwyl.