Diddymu un bwrdd, creu un arall?

  • Cyhoeddwyd
Gweithiwr ar ffermFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae Llywodraeth Cymru yn siomedig gyda'r penderfyniad i ddiddymu'r Bwrdd Cyflogau Amaethyddol

Mae'r gweinidog sydd â chyfrifoldeb dros amaeth wedi dechrau ymgynghoriad gyda'r posibilrwydd o greu bwrdd i benderfynu ar isafswm cyflog a thelerau gweithio ffermwyr.

Roedd y Bwrdd Cyflogau Amaethyddol yn gwneud y swyddogaeth yma ar gyfer y diwydiant amaeth yng Nghymru a Lloegr.

Ond mae Llywodraeth San Steffan wedi penderfynu ei ddiddymu.

Bydd yr ymgynghoriad yn gofyn i bobl i benderfynu ar dri opsiwn sef unai i adael y sefyllfa fel mae hi, deddfu er mwyn sefydlu bwrdd tebyg i'r un sydd wedi bodoli neu greu corff anstatudol fydd yn rhoi cyngor i'r gweithwyr yn y sector.

Effeithio ffermwyr

Yn y senedd ar ddydd Mawrth fe ddywedodd y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Alun Davies ei fod yn siomedig gyda phenderfyniad Llywodraeth San Steffan.

Dywedodd y gallai hyn effeithio gymaint â 13,000 o weithwyr ar gyflogau isel yn y sector amaeth a'i fod eisiau edrych ar yr holl opsiynau i weld os yw hi yn bosib creu bwrdd tebyg i'r Bwrdd Cyflogau Amaethyddol arwahan yng Nghymru:

"Dw i'n credu bod hi yn iawn ac yn briodol bod pobl Cymru yn cael dweud ei dweud ar y ffordd orau ymlaen.

"Felly fory fe fyddaf yn lansio ymgynghoriad fydd yn edrych ar opsiynau amrywiol.

"Fe fydden ni yn annog gweithwyr fferm, cymunedau gwledig ac eraill sydd wedi eu heffeithio gan weithredoedd Llywodraeth San Steffan i roi eu barn fel ein bod ni yn medru sicrhau'r ffordd gorau ymlaen ar gyfer Cymru."

Mae Undeb Unite wedi croesawu'r cyhoeddiad gan ddweud bod Llywodraeth Cymru yn dangos ei hymrwymiad i ddyfodol gweithwyr yn y diwydiant amaeth.

Wedi dyddio

Ond mae llefarydd y Ceidwadwyr ar faterion gwledig, Antoinette Sandbach, yn credu bod y Gweinidog wedi gwneud ei benderfyniad yn barod:

"Ni ddylai'r ymarfer yma fod yn broses o dicio bocsys ac fe ddylai'r canlyniad gael ei adolygu.

Swyddi ar gyfer ffrindiau ar gwango arall yw'r Bwrdd Cyflogau Amaethyddol.

Dyw rheoli cyflogau ddim wedi ei ddatganoli ac fe fyddai yn gwneud hynny yn glir yn fy nghyflwyniad i.

Mae e wedi dyddio, yn gymhleth, ac fe fydd ei ddileu yn golygu y bydd ffermwyr yn gyfartal gyda chyflogwyr eraill Cymru."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol