Gwaith 'arloesol' gan ymchwilwyr o Brifysgol Caerdydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, SPL
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r ymchwil wedi ei gynnal gan Brifysgol Caerdydd a Phrifysgol Bryste

Mae gwaith ymchwil newydd yn dangos bod plant sydd yn prosesu gwybodaeth yn arafach na'u cyfoedion yn fwy tebygol o gael profiadau seicotig.

Gall y profiadau yma gynnwys clywed lleisiau a gweld pethau sydd ddim yn bodoli mewn gwirionedd.

Mae'r ymchwil, a wnaethpwyd gan Brifysgol Caerdydd a Phrifysgol Bryste, yn awgrymu bod plant sydd yn cael y profiadau yma hefyd gyda mwy o siawns o ddatblygu anhwylder seicotig fel sgitsoffrenia pan maent yn hŷn.

Yr ymchwil

Casglwyd data gan 6,784 o blant.

Aeth yr ymchwilwyr ati i roi profion gwahanol i blant wyth, 10 ac 11 oed.

Bwriad y profion oedd mesur pa mor gyflym roedd y plant yn medru prosesu gwybodaeth yn ogystal ag asesu eu cof, eu rhesymeg a'u gallu i ddatrys problemau.

Roedd 11.6% o'r rhai oedd wedi gwneud y profion unai yn debygol o fod wedi cael profiadau seicotig neu yn bendant wedi cael y profiadau pan roedden nhw'n 12 oed.

Fe allai canlyniadau'r ymchwil olygu y bydd hi'n haws darganfod yn gynt pa blant sydd yn debygol o gael profiadau seicotig a rhoi triniaeth yn gynnar iddyn nhw.

Dywedodd yr awdur Dr Marianne van den Bree, o Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd, fod sgitsoffrenia yn salwch cymhleth a gweddol brin.

Meddai: "Ni fydd bob plentyn sydd yn arafach am brosesu gwybodaeth gyda mwy o risg i gael anhwylder seicotig yn hwyrach yn eu bywydau.

"Mae angen mwy o waith ymchwil i ddarganfod os yw ymyrraeth er mwyn gwella cyflymder y plant yn medru arwain at leihad yn y risg o gael salwch seicotig."

Mae'r ymchwil yn cael ei gyhoeddi ddydd Mercher yn yr American Journal of Psychiatry.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol