Crwner o'r farn bod esgidiau anaddas wedi cyfrannu at farwolaeth dynes syrthiodd ar Yr Wyddfa

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunCrib Goch yn Eryri ble syrthiodd dynes dros 300 troedfedd

Clywodd cwest ddydd Mawrth bod dynes o'r Swistir yn gwisgo esgidiau ymarfer pan syrthiodd hi 300 troeddfedd tra'n cerdded ar Yr Wyddfa.

Awgrymodd crwner Gogledd Orllewin Cymru, Dewi Pritchard-Jones y byddai Hannah Campiche, 26, wedi bod yn fwy diogel petai hi wedi gwisgo esgidiau dringo pwrpasol.

Roedd hi ar gwrs hyfforddi awyr agored pan syrthiodd hi ar lwybr ger copa Crib Goch ym mis Hydref 2012. Roedd y tywydd yn wlyb a niwlog ar y pryd.

Er gwaethaf ymdrechion dau gyfaill oedd yn cerdded gyda hi, roedd hi wedi marw cyn i dîm Achub Mynydd Llanberis gyrraedd.

Cafodd rheithfarn o farwolaeth ddamweiniol ei chofnodi.