Cyffuriau: Llywodraeth yn gwadu honiadau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae 'na bryder y bydd llai o arian ar gael i brosiectau cyffuriau yng nghefn gwlad

Mae Llywodraeth Cymru wedi gwadu rhybuddion y gallai arian ar gyfer prosiectau cyffuriau yng nghefn gwlad Cymru gael ei gwtogi.

Daeth hyn yn sgil rhybudd y gallai newidiadau i'r modd y mae prosiectau cyffuriau yn cael eu hariannu yng Nghymru gyfrannu at broblemau pellach yng nghefn gwlad.

Mae elusen gyffuriau Kaleidoscope wedi dweud wrth BBC Cymru y bydd ardaloedd gwledig ar eu colled.

Dywedodd Martin Blakeborough o'r elusen ei fod yn poeni y gallai hynny olygu y byddai mwy o broblemau cyffuriau yng nghefn gwlad.

"Mae pobl mewn ardaloedd gwledig yn cael eu hanwybyddu. Mae hi'n sgandal ac yn feirniadaeth ddamniol o lywodraeth sydd wedi anghofio bodolaeth calon y genedl"

Er y bydd cyfanswm yr arian y mae Llywodraeth Cymru yn ei gyfrannu tuag at helpu pobl sy'n gaeth i gyffuriau ac alcohol yn cynyddu, bydd 'na bwyslais nawr ar brosiectau dinesig.

Toriadau sylweddol

Gan y bydd cynlluniau yng Nghaerdydd ac Abertawe yn cael rhagor o arian, bydd bron i 30% yn llai o gyllid ar gael i brosiectau cyffuriau yn Sir Fynwy a Cheredigion. Bydd bron i 20% yn llai o arian ar gael i gynlluniau tebyg ym Mhowys.

Dywedodd Elin Jones, AC Ceredigion: "Mae'n gonsyrn mawr i mi bod toriadau fe hyn yn mynd i wynebu ardaloedd gwledig.

"Mae hyn yn ormod pan nad oes neb yn gallu dangos bod yna ostyngiad sylweddol yn y ddibyniaeth ar alcohol a chyffuriau. Maen nhw'n mynd i'w chael hi'n anodd cael y gefnogaeth sydd ei hangen."

Ond mae Llywodraeth Cymru wedi gwadu y bydd prosiectau cefn gwlad ar eu colled.

Cyfeiriodd llefarydd at gynnydd yn y cyllid i gynlluniau yng ngogledd Cymru.

'Diystyru'r dewis'

Ond dywedodd Llywodraeth Cymru bod ffigyrau sy'n dangos toriadau o hyd at 20% mewn rhai ardaloedd yn ddewis cynnar sydd bellach wedi ei ddiystyru.

Dywedodd llefarydd ar ran y llywodraeth: "Rydym yn falch esbonio wrth Kaleidoscope a gwasanaethau cyffuriau eraill nad oes cynlluniau i gwtogi cyllid o hyd at 20% dros bedair blynedd.

"Er bod hwnnw yn un o'r dewisiadau a gafodd eu hystyried mae Llywodraeth Cymru, er mwyn cydnabod y gwasanaeth gwerthfawr sy'n cael ei ddarparu, wedi dewis cynyddu'r arian sydd ar gael o dan y Gronfa Gweithredu ar Gamddefnyddio Sylweddau.

"Mae hynny'n lliniaru effeithiau'r fformiwla dosbarthu newydd er mwyn sicrhau nad oes yr un ardal yn gweld cwtogiad o fwy na 5%, ac fe gafodd ein hasiantaethau partner wybod hynny ym mis Hydref 2012.

"Does dim cynlluniau ar gyfer cwtogiadau pellach mewn blynyddoedd i ddod."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol