Y frech goch: Dros 1,000 o achosion

Cyhoeddwyd

Mae ffigyrau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru yn dangos bod nifer achosion y frech goch yn ardal Abertawe dros 1,000.

Hyd yn hyn mae tua 4,000 o blant a phobl ifanc rhwng 10 a 18 oed wedi cael y brechiad MMR yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg dros y mis diwethaf ond mae nifer yr achosion wedi codi i 1,011, cynnydd o 69.

Mae nifer yr achosion dros Gymru gyfan ers mis Tachwedd y llynedd wedi cyrraedd 1,142.

Rhybuddiodd ICC fod tua 50,000 o bobl rhwng 10 a 18 oed yng Nghymru yn dal heb gael brechiad yn erbyn y frech goch ac mai dyna'r grŵp oedran sy'n diodde' waethaf o'r achosion.

'Gall ledu'

Dywedodd Dr Marion Lyons, Cyfarwyddwr Gwarchod iechyd ICC: "Mae'r ymdrechion i frechu plant sydd dan fygythiad yn ardal Abertawe wedi bod yn arwrol ac rydym wrth ein bodd bod tua hanner y plant sydd angen brechiad yn derbyn y pigiad MMR.

"Ond gyda thua 50,000 yn y grŵp oedran yn dal heb eu brechu a thros 1,000 o achosion bellach wedi cael eu hadrodd i ni, rhaid i ni beidio â llaesu dwylo.

"Tra bod rhy ychydig o blant wedi'u brechu, gall yr haint yma ledu i unrhyw le yng Nghymru.

"Rydym felly'n annog rhieni i fanteisio ar gyfleoedd i gael y brechiad MMR ar frys."

Ers i'r achosion cyntaf ddod i'r amlwg, mae 84 wedi cael triniaeth yn yr ysbyty.

Straeon perthnasol