Achos April Jones: 'Darganfod esgyrn'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y diffynnydd wedi honni bod damwain ffordd wedi bod

Ar ddiwrnod cyntaf achos llofruddiaeth April Jones, clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug bod gwaed a darnau esgyrn wedi eu darganfod yng nghartre Mark Bridger a bod DNA'r gwaed yn cyfateb i un y ferch 5 oed.

Mae'r diffinnydd, 47 oed o Geinws ger Machynlleth, wedi gwadu cyhuddiadau o lofruddio a chipio April Joners, a chyhuddiad o wyrdroi cwrs cyfiawnder.

Wrth agor achos yr erlyniad, dywedodd yr erlynydd Elwen Evans QC: "Mae wedi chwarae gêm greulon wrth esgus nad yw'n gwybod beth wnaeth iddi ... gêm yw hon er mwyn achub ei hun."

Delweddau

Clywodd y llys ei fod yn ymddiddori mewn delweddau rhywiol o blant a llofruddiaethau plant.

Roedd ganddo luniau o blant lleol.

Cafodd y rheithgor, naw menyw a thri dyn, rybudd y byddai'n rhaid iddyn nhw wylio rhai delweddau.

Ar ei gyfrifiadur roedd lluniau o ferched pump oed yn noeth a lluniau o'r ddwy ferch, Holly Wells a Jessica Chapman, gafodd eu llofruddio yn Soham.

Dywedodd Ms Evans: "Mae hwn yn achos lle mae'r dystiolaeth yn dangos cymhelliad rhywiol ac nid oes modd asesu'r ffeithiau heb wybod yr hyn mae'r diffynnydd yn ymddiddori ynddo."

Ffynhonnell y llun, Heddlu Dyfed-Powys
Disgrifiad o’r llun,
Erlynydd: 'Ni lwyddodd y chwilio mwya' yn hanes yr heddlu ddod o hyd iddi'

Clywodd y llys fod y diffynnydd wedi "glanhau ei gartre'n drylwyr," gan gynnwys cael gwared ar gorff a dillad April.

Lludw

Serch hynny, roedd gwaed yn y stafell fyw, y cyntedd a'r stafell ymolchi'n cyfateb i DNA y ferch.

Yn ôl arbenigwyr, meddai Ms Evans, roedd darnau esgyrn yn lludw'r tân yn gyson â darnau esgyrn penglog plentyn.

Roedd April "yn hapus ac yn gwenu" ar Hydref 1, meddai, pan gamodd i mewn i gerbyd y diffynnydd.

"Mi yrrodd y ferch i ffwrdd a dyna'r tro olaf i bawb, ar wahân i'r diffynnydd, ei gweld.

"Ni lwyddodd y chwilio mwya' yn hanes yr heddlu ddod o hyd iddi."

Roedd y diffynnydd wedi honni bod damwain ffordd wedi bod a'i fod wedi dodi April mewn car "er mwyn cael help meddygol".

Gwadu

"Ond ni aeth at unrhywun i gael help," meddai.

Roedd wedi honni ei fod wedi gyrru o gwmpas Machynlleth ond nid oedd lluniau cylch cyfyng yn dangos hynny.

Gwadodd iddo fynd â hi i'w gartre' a mynnodd nad oedd wedi ei cham-drin yn rhywiol.

Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Rhieni April yn cyrraedd y llys

Clywodd y llys fod y diffynnydd wedi dweud wrth bobl iddo fod yn y lluoedd arfog, gan gynnwys yr SAS.

Ond roedd cofnodion milwrol wedi dangos bod hyn yn "gelwydd ac yn ffantasi".

Rhwng 2009 a 2012 roedd wedi gweithio mewn lladd-dy ac yn Hydref y llynedd roedd yn labrwr.

Fe allai'r achos llys bara tan ganol mis Mehefin.

Bydd yr achos yn parhau yn Llys y Goron yr Wyddgrug ddydd Mercher

Straeon perthnasol