Cam-drin: Galw am Gomisiwn Brenhinol

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae'r Cynghorydd Malcolm King wedi galw am sefydlu Comisiwn Brenhinol

Mae cynghorydd yn Wrecsam a gynorthwyodd i ddatgelu cam-drin plant mewn cartrefi yng ngogledd Cymru wedi galw am sefydlu comisiwn brenhinol i ystyried y mater.

Roedd Malcolm King, a arweiniodd yr ymgyrch am ymchwiliad barnwrol i'r honiadau o gam-drin, yn siarad wedi i'r heddlu fu'n gweithio ar ymchwiliad Ymgyrch Pallial ddatgelu eu bod wedi derbyn 140 o honiadau newydd o gam-drin dros gyfnod o bum mis.

Dywedodd Mr King ei fod yn croesawu'r ymchwiliad a'i fod yn falch fod pobl nad oedd yn teimlo'n ddigon hyderus i adrodd eu hanes yn y gorffennol wedi cael cyfle i wneud hynny o'r diwedd.

Ond ychwanegodd Mr King: "Rwy'n credu'n gryf nad ydym yn gwneud hanner digon i warchod ein plant heddiw.

"Wrth i mi siarad fe fydd cannoedd o blant yn cael eu cam-drin ar draws Prydain, a rhaid i ni beidio teimlo'n hunanfodlon."

Dywedodd hefyd bod rhaid i'r wladwriaeth wneud mwy i atal y cam-drin yma, ac y dylai'r llywodraeth rhoi ystyriaeth ddifrifol i sefydlu Comisiwn Brenhinol i edrych ar yr holl faterion oedd ynghlwm â'r mater.

Honiadau newydd

Mae Ymgyrch Pallial wedi dod o hyd i droseddau yn erbyn merched a bechgyn rhwng saith ac 19 oed a ddigwyddodd rhwng 1963 ac 1992.

Daeth cyfanswm o 140 o honiadau o gam-drin i sylw'r awdurdodau ers i'r pryderon newydd am y sustem gofal plant yng ngogledd Cymru gael eu darlledu ym mis Tachwedd y llynedd.

Dywedodd ymchwilwyr fod 84 o unigolion wedi eu henwi, 75 o ddynion a naw menyw.

Mae mwy nag un dioddefwr wedi enwi 16 ohonyn nhw, a'r gred yw bod chwech o'r 16 dal yn fyw.

Dywedodd crynodeb o'r adroddiad: "Does dim tystiolaeth o gamymddygiad systemig ar ran swyddogion Heddlu'r Gogledd na staff."

Wrth ymateb i'r cyhoeddiad, dywedodd pennaeth yr NSPCC yng Nghymru, Des Mannion: "Mae'r ymchwiliad diweddaraf yma yn gam mawr ymlaen wrth ymchwilio i honiadau o gam-drin plant ar raddfa eang.

"Mae llawer sydd wedi disgwyl am ddegawdau am gyfiawnder ac i'w lleisiau gael eu clywed o'r diwedd wedi canfod y dewrder i gamu 'mlaen, a rhaid i ni beidio eu gadael i lawr y tro hwn."

Straeon perthnasol