Galw ar y Gweinidog Amaeth i fynd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, AFP
Disgrifiad o’r llun,
Mae nifer fawr o anifeiliaid wedi marw yn dilyn yr eira mis Mawrth

Mae ffermwyr mewn cyfarfod yn Ninas Mawddwy nos Lun wedi galw ar y Gweinidog sydd â chyfrifoldeb dros amaethyddiaeth i ymddiswyddo.

Maen nhw yn dweud ei bod nhw wedi colli ffydd yn Alun Davies yn sgil yr hyn maen nhw yn galw yn argyfwng wedi'r tywydd garw ym mis Mawrth.

Wedi'r eira mawr mae nifer o anifeiliaid wedi marw a ffermwyr wedi cael trafferth eu symud.

Mae nhw'n dweud eu bod yn wynebu colledion ariannol mawr.

Dywedodd Edward Edwards wrth Newyddion 9 bod agwedd y Gweinidog Cyfoeth Naturiol tuag at ffermwyr yn un 'negyddol':

"Odd na gynnig wedi cael ei roi gerbron i ofyn am ymddiswyddiad Alun Davies ac ma nhw wedi pasio yn y Pwyllgor heno i holi am ei ymddiswyddiad o...

"Mae'r diwydiant wedi colli ffydd yn y dyn...wedi colli ffydd yn ei agwedd o."

Ddydd Gwener fe rybuddiodd Undeb Amaethwyr Cymru y gallai clefydau ymledu os nad ydy cyrff anifeiliaid yn cael eu symud yn gyflym.

Maen nhw'n honni bod yna ffermwyr sydd dal yn aros i gwmnïau sydd yn casglu cyrff i ddod i nôl eu hanifeiliaid marw.

Mewn ymateb i'r cyfarfod yn Ninas Mawddwy mae Llywodraeth Cymru wedi dweud eu bod yn cynnig cymorth i'r diwydiant amaeth a bod y gefnogaeth hynny yn cynnwys £500,000 i fudiadau sydd yn cefnogi ffermwyr.

Mae'r Llywodraeth hefyd yn dweud bod y Gweinidog wedi galw am ymchwiliad i wydnwch y diwydiant a'i fod wedi cynnal cyfarfod gyda chynrychiolwyr o'r banciau er mwyn sicrhau eu bod nhw yn parhau i gefnogi'r sector amaeth.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol