Apêl Carwyn Jones i'r canghellor

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunDyw Carwyn Jones ddim eisiau i'r Alban fod yn wlad annibynol.

Mae Prif Weinidog Cymru wedi gyrru llythyr at y canghellor yn ei rybuddio y bydd pleidlais 'Ie' yn refferendwm annibyniaeth yr Alban yn fwy tebygol os na fydd pwerau benthyg yn dod i Gymru.

Yn ei lythyr mae Carwyn Jones yn annog George Osborne i ddefnyddio'r argymhellion gafodd eu gwneud yng Nghomisiwn Silk i ddangos ei bod yn bosib sicrhau trefn deg o ariannu a hynny heb chwalu'r Deyrnas Unedig.

Y llynedd fe gyhoeddodd y comisiwn, sydd wedi ei sefydlu i edrych ar ddyfodol datganoli, adroddiad.

Roedd yr adroddiad hwnnw yn argymell y dylid rhoi rhai pwerau trethu i Gymru ac y dylai Llywodraeth Cymru hefyd gael yr hawl i fenthyg arian.

Fe groesawyd yr adroddiad gan y pedair prif blaid yng Nghymru ond Llywodraeth San Steffan sydd â'r gair olaf.

Dim ymateb

Dydyn nhw ddim wedi ymateb yn ffurfiol i'r adroddiad eto ac mae Llywodraeth Cymru yn mynd yn fwyfwy rhwystredig gyda hyn.

Mae Carwyn Jones yn frwd o blaid cadw'r Undeb gyda'i gilydd.

Mae'n dweud yn ei lythyr os yw hi yn ymddangos bod gwleidyddion San Steffan yn llusgo eu traed ynghylch rhoi mwy o bwerau i Gymru, y bydd hyn yn rhoi hwb i'r ymgyrchwyr sydd o blaid annibyniaeth.

Yng nghynhadledd y Democratiaid Rhyddfrydol y mis yma fe ddywedodd Prif Ysgrifennydd y Trysorlys Danny Alexander y byddai yn disgwyl i'r ymateb i adroddiad Silk nodi bod angen i Lywodraeth Cymru gymryd cyfrifoldeb am godi arian ei hunain.

Ond mae rhai yn cwestiynu os oes yna rwyg o fewn y glymblaid ynglŷn â'r mater gyda'r awgrym nad yw rhai gwleidyddion mor awyddus ac eraill i roi mwy o bwerau trethi i Gymru.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol