RSPCA: Mwy yn cael ei dedfrydu

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, RSPCA
Disgrifiad o’r llun, Dywed yr RSPCA bod un dyn o Faesteg wedi ei wahardd rhag cadw anifail am bum mlynedd ar ol iddo beidio trin y tiwmor oedd gan ei gi

Mae yna gynnydd wedi bod yn nifer yr achosion o bobl sydd yn cael eu ffeindio yn euog o gam-drin anifeiliaid yn ôl elusen yr RSPCA.

Dywed y mudiad bod rhai o'r achosion diweddar yn y rhai gwaethaf y maen nhw erioed wedi dod ar eu traws.

Mae'r adroddiad yn nodi bod 4% yn fwy o bobl wedi ei dedfrydu ar draws Cymru rhwng 2011 a'r llynedd.

Cafodd 76 o ddedfrydau eu rhoi yn ardaloedd Pen-y-bont, Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful yn 2012 i gymharu gyda 23 yn 2011.

Dyw'r sefyllfa ddim yn unigryw ar gyfer y de gyda'r ffigyrau hefyd yn uwch yn y gogledd ddwyrain.

19 gafodd ei dedfrydu yn 2011 ond 59 oedd y ffigwr yn 2012.

Mwy o greulondeb

Yn ôl yr RSPCA mae yna gynnydd o 20% wedi bod yn y nifer o achosion o gam driniaeth maen nhw wedi cael gwybod amdanynt.

Mae'r adroddiad hefyd yn dweud bod mwy o bobl wedi dod at yr elusen i son am unigolion y maent yn poeni sydd yn trin eu hanifeiliaid yn wael.

Dywedodd Cyfarwyddwr Cenedlaethol RSPCA Cymru, Steve Carter bod y cynnydd yn nifer yr achosion yn achos o bryder iddyn nhw.

"I ni erlyniad yw'r opsiwn olaf. Fodd bynnag y llynedd mi wnaeth arolygwyr ymchwilio i 174 achosion o greulondeb posib ac fe roddwyd 248 o ddedfrydau.

"Pan mae yna dystiolaeth o dor-cyfraith a chamdriniaeth ddifrifol fe fyddwn ni yn cymryd camau cyfreithiol er mwyn amddiffyn yr anifeiliaid ac er mwyn atal mwy o greulondeb.

"Rydyn ni hefyd eisiau i'r llysoedd gymryd cyhuddiadau fel hyn yn fwy difrifol."

Angen cefnogaeth

Yn ystod wythnos hyrwyddo'r mudiad mae'r RSPCA yn dweud eu bod mawr angen rhoddion gan y cyhoedd oherwydd eu bod yn gwybod bod mwy o anifeiliaid yn dioddef.

Maent yn dweud eu bod yn brin o adnoddau ac maent yn gofyn am fwy o wirfoddolwyr ac i bobl ystyried rhoi cartref i anifail sydd wedi dioddef creulondeb.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol