Cwmni dur: Penodi gweinyddwyr

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunCwmni Rowecord oedd yn gyfrifol am adeiladu to'r pwll nofio Olympaidd yn Llundain

Mae gweinyddwyr wedi eu penodi ar gyfer y contractwr dur Rowecord Engineering yng Nghasnewydd lle gallai 400 golli eu gwaith.

Cafodd Grant Thornton eu penodi fore Llun.

Dywedodd rheolwr gyfarwyddwr y contractwr, Andrew Hoppe: "Rydym wedi ystyried pob opsiwn er mwyn cynnal y busnes."

Yn ôl Alistair Wardell o'r gweinyddwyr: "Mae hon yn ergyd ysgytwol nid yn unig i weithwyr y contractwr ond i economi Cymru i gyd.

'Cyflenwyr'

"Ac mae'n debyg y bydd yn effeithio ar gyflenwyr ar goridor yr M4.

"Byddwn yn asesu a fydd modd achub unrhyw swyddi. Yn y tymor byr bydd ychydig o weithwyr yn cael eu cadw ar y safle."

Fore Llun dywedodd Nick Ramsay AC, llefarydd y Ceidwadwyr ar fusnes, y dylai'r contractwr fod wedi cael cynnig help yn gynt.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru eu bod wedi cynnig help ariannol ond ni dderbyniwyd y cynnig.

Y contractwr gododd do Canolfan Mabolgampau Dŵr y Chwaraeon Olympaidd yn Llundain, stadiwm Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd a stadiwm Parc y Scarlets.

Cafodd y cwmni ei sefydlu yn 1970.

Straeon perthnasol