Coleg: 'Pryderon yn parhau'

Cyhoeddwyd

Er bod cynnydd wedi'i wneud, medd y Gweinidog Addysg, mae pryderon yn parhau ynghylch agweddau ar sefyllfa ariannol Coleg Harlech a Chymdeithas Addysg y Gweithwyr yn y gogledd.

Dywedodd Leighton Andrews fod ei swyddogion wedi cydweithio'n agos â'r coleg ar broses adfer.

"Ystyriaeth allweddol drwy gydol y broses oedd diogelu'r ddarpariaeth i ddysgwyr a lleihau'r effaith ar staff gymaint ag sy'n ymarferol bosibl.

"I gynnal y momentwm, mae fy swyddogion wedi ysgrifennu at y coleg i ofyn am ragor o wybodaeth i ategu'r cynllun adfer."

Uno

Roedd y corff llywodraethu, meddai, wedi ailddatgan eu dymuniad i uno gyda CAG De Cymru er mwyn cryfhau eu sefyllfa.

"Mae trafodaethau wedi ailddechrau i'w perwyl hwn," meddai Mr Andrews.

"Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru'n aros am gadarnhad ffurfiol o'u penderfyniad, a bydd yn cefnogi'r trefniadau uno os yw cynllun adfer diwygiedig y coleg yn gallu dangos ei bod mewn sefyllfa ddigon cryf i wneud hynny.

"Os yw'n briodol, caiff y broses uno ei chynllunio i fynd i'r afael ag unrhyw faterion pellach sy'n cael eu nodi er mwyn sicrhau na fydd CAG De Cymru dan anfantais.

"Byddwn yn disgwyl i goleg Cymru gyfan gael ei sefydlu erbyn 31 Rhagfyr 2013 fan hwyraf."

Straeon perthnasol