Yn euog o bum llofruddiaeth

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu gogledd cymru
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Melanie Smith wedi yfed cyn rhoi'r gadair wthio ar dân

Cafwyd menyw 43 oed yn euog o lofruddio pum aelod o'r un teulu drwy gynnau tân yn fwriadol yn eu fflat ym Mhrestatyn.

Roedd Melanie Smith wedi gwadu'r cyhuddiadau ond fe'i cafwyd yn euog gan fwyafrif o 10-2 yn Llys y Goron Yr Wyddgrug.

Bydd yn cael ei dedfrydu ar Fai 8.

Roedd y rheithgor wedi trafod am 14 awr a 55 o funudau.

Bu farw Lee-Anna Shiers, 20 oed, ei nai Bailey Allen oedd yn bedair oed a'i nith Skye Allen oedd yn ddwy oed yn y tân ym mis Hydref y llynedd.

10 diod

Er i bartner Ms Shiers, Liam Timbrell, 23 oed, a mab y cwpwl Charlie, 15 mis oed, gael eu hachub o'r tân, bu farw'r ddau yn ddiweddarach yn yr ysbyty.

Ar ddiwrnod y tân yfodd Smith 10 diod feddwol a rhoi'r gadair wthio ar dân.

Roedd Ms Shiers a'i theulu'n sownd yn eu fflat.

Clywodd y llys alwad frys Mr Timbrell oedd wedi dweud: "Diwedd mawr, rydan ni'n mynd i farw."

Er gwaetha' ymdrechion cymdogion i'w hachub roedd y fflamau'n rhy ffyrnig.

'Cyfiawnder'

Tu allan i'r llys dywedodd rhieni Ms Shiers, Joy a Peter: "Mi ydan ni'n falch ein bod ni wedi cael cyfiawnder."

Dywedodd Mrs Shiers, 45 oed: "Doedd dim rheswm am yr hyn ddigwyddodd ac mae'n debyg na chawn ni reswm ...

"Mi oedd Anna yn ferch hyfryd a Liam yn dad llawn gofal. Y tri phlentyn oedd ein hangylion bach."

Ychwanegodd Mr Shiers, 64 oed: "Mae wedi bod yn gyfnod hir i ni, chwe mis, ac rydan ni'n gwerthfawrogi'r gefnogaeth ..."

Dywedodd ei wraig: "Nid yn unig mae hi (Smith) wedi mynd ag Anna, Liam a'r plant ond mae hi wedi chwalu ein bywyd ...

"Ni ddylai gael ei rhyddhau o'r carchar."

Yn fwriadol

Roedd yr erlyniad wedi honni bod y diffynnydd wedi dechrau'r tân yn fwriadol yn sgil ffrae gyda Ms Shiers am gadair wthio yng nghyntedd y fflatiau.

Disgrifiad o’r llun,
Gyda'r cloc o'r chwith Liam Timbrell; Lee-Anna Shiers a'i mab Charlie; y nith Skye a'i nai Bailey

Roedd y diffynnydd, meddai, wedi bygwth dechrau tanau o'r blaen ac wedi bachu ar ei chyfle oherwydd "bwriad angheuol".

Ond dywedodd yr amddiffyn fod cymeriad Ms Smith yn dda ac nad oedd yn euog o unrhyw drosedd o'r blaen.

Mynnodd nad oedd "tystiolaeth uniongyrchol" sut y dechreuodd y tân.

Straeon perthnasol