Brech goch: Targedu ysgolion cyfun

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae sesiynau brechu'n cychwyn yn holl ysgolion cyfun Hywel Dda Ddydd Llun.

Gan gychwyn ddydd Llun, bydd modd i holl ddisgyblion ysgolion cyfun Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro fynd i sesiynau arbennig yn eu hysgolion i sicrhau eu bod yn cael unrhyw frechiadau MMR nad ydynt wedi'u cael hyd yma.

Mae gwasanaeth nyrsys ysgol Bwrdd Iechyd Hywel Dda wedi ysgrifennu at rieni'r holl blant sy'n mynd i ysgol gyfun nad ydynt wedi'u diogelu'n llwyr rhag y frech goch hyd yma i gael eu caniatâd.

Dywedodd Teresa Owen, cyfarwyddwr iechyd cyhoeddus Bwrdd Iechyd Hywel Dda: "Hyd yma, mae rhieni wedi ymateb yn wych i'n ple iddyn nhw ddiogelu'u plant yn llwyr rhag y Frech Goch".

'Mesurau arbennig'

Cafodd 570 o bobl frechiadau MMR mewn clinig galw heibio yn Llanelli ddydd Sadwrn, gyda'r dref yn "ffocws ar gyfer mesurau arbennig i ddiogelu'r boblogaeth" rhag i'r clefyd ledaenu.

Oherwydd bod Llanelli'n agos at yr achosion sydd wedi'u canoli yn Abertawe, roedd y brechiadau i'w cael yng Nghlinig Elizabeth Williams yn Llanelli.

Er yr oedd y clinig yn agored i bawb, roedd Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn arbennig o awyddus i blant a phobl ifanc ardaloedd Llanelli a Rhydaman sydd rhwng 12 mis a 18 oed nad ydyn nhw wedi cael dau frechiad MMR ddod i'r clinig.

Ac am y pedwerydd Sadwrn yn olynol roedd clinigau arbennig yn cynnig brechiad MMR yn Ysbytai Treforys a Singleton yn Abertawe, Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac Ysbyty Castell-nedd Port Talbot, ac fe gafodd mwy na 1,900 eu brechu.

Mater o amser

Mae 56 achos newydd o'r frech goch wedi eu cofnodi yn ardal Abertawe ers dydd Mawrth gan ddod â'r cyfanswm i 942.

Bellach mae 83 wedi cael triniaeth yn yr ysbyty ers dechrau'r gyfres o achosion.

Mae swyddogion iechyd yn rhybuddio mai mater o amser fydd hi nes y bydd 'na achosion o'r frech goch yng ngogledd Cymru, oni bai bod mwy o blant yn cael eu brechu.

Mae'r bwrdd iechyd yn trefnu clinigau arbennig ym mhob ysgol uwchradd yn y gogledd er mwyn cynnig y brechiad MMR.

Dylai plentyn fod wedi cael y brechiad MMR cyntaf rhwng 12-13 mis oed a'r ail frechiad cyn cychwyn yn yr ysgol rhwng tair a phum mlwydd oed.

Nid oes modd rhoi'r brechiad MMR i fabanod o dan chwe mis oes, y rheini â systemau imiwnedd gwan neu fenywod beichiog.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol