Agwedd 'ddifflach' Llafur o dan y lach

Rhiannon Michael
Uned Wleidyddol BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Andrew RT Davies: "Cymru'n haeddu gwell" na'r llywodraeth Lafur yng Nghymru

Ymosododd Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn chwyrn ar agwedd "ddifflach" Llywodraeth Cymru ar yr economi wrth annerch cynhadledd y Ceidwadwyr Cymreig ddydd Sadwrn.

Dull 'Sofietaidd' sydd ganddyn nhw, meddai David Jones, meddylfryd o ddiystyru syniadau sydd "heb eu dyfeisio yng Nghymru".

Roedd yn cyfeirio'n benodol at y ffordd mae'r Gweinidog Busnes Edwina Hart wedi mynd ati i sefydlu ardaloedd menter.

Dywedodd iddo ddisgwyl i'r llywodraeth ddilyn esiampl Lloegr wrth sefydlu ardaloedd menter gan weithio gyda busnesau lleol a dod o hyd i ffordd o weithio sy'n gweddu iddyn nhw.

Ond tra bod y gwaith yn mynd rhagddo dros y ffin, dim ond y gwaith papur sydd yn ei le yng Nghymru meddai.

"Does dim angen iddi fod fel hyn" mynnodd, gan ddweud mai natur datganoli yw bod hawl gan y llywodraethau gwahanol ddilyn eu polisïau eu hunain.

Serch hynny, does dim o'i le ar ddilyn esiampl llywodraeth arall meddai.

Cyfeiriodd at y Comisiynydd Plant, syniad a ddatblygwyd yng Nghymru ac a ddilynwyd gan wledydd eraill y Deyrnas Unedig.

"Y gwirionedd yw nad yw pobl fusnes, teuluoedd ac ymdrechwyr â rhyw lawer o ddiddordeb yn y mater o le y caiff polisi ei ddatblygu.

"Yn hytrach, maent eisiau arwydd fod llywodraethau ar bob lefel, ac o bob lliw, yn cyd-weithio er lles Cymru."

Comisiwn

Cyhoeddodd arweinydd grŵp y Ceidwadwyr yn y Cynulliad, Andrew RT Davies bod llefarydd addysg y blaid, Angela Burns wedi ei phenodi i arwain comisiwn i ddatblygu polisi newydd ar gostau gofal plant.

"Gan ddatblygu ar beth o waith da llywodraeth y Deyrnas Unedig yn y maes yma, bydd Angela'n gweithio â chynrychiolwyr o sefydliadau a busnesau i weld sut y gallwn ni helpu rhieni ar draws Cymru i fod mor uchelgeisiol dros eu hunain ag yr ydyn nhw dros eu plant.

"Dim ond trwy ddatblygu polisi credadwy y gallwn ni werthu'n hunan fel plaid sy'n deall.

"Rwy am i rieni ar draws Cymru edrych ar y Ceidwadwyr Cymreig a gweld plaid sy'n deall ac yn gwneud rhywbeth."

Mewn ymdrech i baratoi'r Ceidwadwyr at frwydrau etholiadau Senedd Ewrop, San Steffan a'r Cynulliad, cyfaddefodd Mr Davies bod "ymateb oeraidd" i ganfaswyr y blaid yn achlysurol ond bod rhaid iddyn nhw ledaenu'r neges mai nhw yw'r blaid i newid Cymru er gwell - nid "Llafur ddiog".

Cynllun y Ceidwadwyr yw parhau i gynnig syniadau blaengar sy'n ymateb i'r her sy'n wynebu Cymru heddiw meddai, gan adeiladu ar strategaeth y blaid i adfer stryd fawr y dref Gymreig a syniadau i roi cymorth i fusnesau bach gael gafael ar gyllid.

"Dyw llywodraeth hunanfodlon, flinedig ddim yn arwain at greu syniadau dewr a blaengar.

"Rhaid i ni frwydro yn erbyn y llywodraeth Lafur ddiog yma.

"Nid am ein bod ni'n gwrthwynebu beth maen nhw'n ei wneud ond am fod Cymru'n haeddu gwell."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol