Disgwyl diweddariad i ymchwiliad cam-drin plant

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae cyn-gartref gofal Bryn Estyn yn Wrecsam

Bydd adroddiad yn seiliedig ar ymchwiliad yr heddlu i honiadau newydd o gam-drin plant yng ngogledd Cymru yn y saithdegau a'r wythdegau yn cael ei gyhoeddi yn ddiweddarach.

Sefydlwyd ymchwiliad Pallial gan yr Ysgrifennydd Cartref yn dilyn honiadau am ymchwiliadau blaenorol i gamdriniaeth plant yn yr ardal.

Gorchmynnodd Teresa May y dylid cynnal ymchwiliad wedi adroddiad ar raglen Newsnight ym mis Tachwedd, a arweiniodd at arglwydd Ceidwadol yn cael ei gyhuddo ar gam o bedoffilia, ac a honnodd hefyd fod cam-drin plant yng ngogledd Cymru yn y 1970au a'r 80au yn llawer mwy cyffredin nac yr oedd ymchwiliadau blaenorol wedi ystyried.

Ers hynny mae mwy na 120 o bobl wedi cysylltu â'r awdurdodau, y rhan fwyaf gyda honiadau newydd ynghylch camdriniaeth yn y gorffennol, ac mae plismyn wedi arestio un dyn, sydd wedi ei holi ar amheuaeth o nifer o droseddau rhyw difrifol yn erbyn sawl person.

Mae disgwyl y bydd yr adroddiad a gyhoeddir yn ddiweddarach yn arwain at achosion troseddol pellach.

Fe gafwyd saith cyn aelod o staff cartrefi gofal awdurdodau lleol yn euog o gam-drin plant yn dilyn ymchwiliad blaenorol.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol