Estyniad i fynwent Yr Wyddgrug

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Agorodd Mynwent Yr Wyddgrug yn 1877 ac mae yno dros 4,000 o feddau

Mae gwaith ar fin dechrau i greu estyniad i fynwent Yr Wyddgrug gan mai lle i chwe bedd yn unig sydd ar ôl.

Mae arbenigwyr yn dweud y bydd rhan o safle cyfagos yn cael ei lefelu er mwyn darparu llefydd i 360 o feddau ychwanegol.

Mae disgwyl i'r estyniad i'r fynwent, sydd oddi ar Ffordd Alexandra, fodloni anghenion am 15 mlynedd ychwanegol.

Mae adroddiad gan ymgynghorwyr yn dweud mai'r fynwent yw un o'r ychydig leoedd ar ôl yn yr ardal ar gyfer claddedigaethau gyda mynwentau eraill bron yn llawn.

Mae disgwyl i'r gwaith ddechrau cyn bo hir gan i Gyngor Sir Y Fflint roi sêl bendith ar y prosiect ym mis Ionawr.

Mae'r fynwent, a agorwyd yn 1877, yn cael ei rhedeg gan Gyngor Tref yr Wyddgrug sydd wedi treulio blynyddoedd yn ceisio dod o hyd i dir addas ar gyfer mynwent newydd.

Mae yna eisoes dros 4,000 o leiniau ym Mynwent Yr Wyddgrug gydag o bosib dau neu hyd yn oed tri o gladdedigaethau ym mhob un.

Yn ogystal mae dros 200 o safleoedd ar gyfer gweddillion amlosgedig.

Agorodd mynwent a gostiodd bron £1m yng Nghei Connah, Sir y Fflint, yn 2010 i fynd i'r afael ag "angen brys" am lefydd claddu lleol.

Mae disgwyl i'r fynwent, ar Lôn Kelsterton, ddarparu digon o le ar gyfer y 60 i 80 mlynedd nesaf.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol