Brech goch: 'Mesurau arbennig' yn Llanelli

  • Cyhoeddwyd
Brechu yn Abertawe
Disgrifiad o’r llun,
Bydd sesiynau brechu'n cychwyn yn holl ysgolion cyfun Hywel Dda Ddydd Llun.

Cafodd 570 o bobl frechiadau MMR mewn clinig galw heibio yn Llanelli ddydd Sadwrn, gyda'r dref yn "ffocws ar gyfer mesurau arbennig i ddiogelu'r boblogaeth" rhag i'r clefyd ledaenu.

Oherwydd bod Llanelli'n agos at yr achosion sydd wedi'u canoli yn Abertawe, roedd y brechiadau i'w cael yng Nghlinig Elizabeth Williams yn Llanelli rhwng 9.30am a 4.30pm.

Er yr oedd y clinig yn agored i bawb, roedd Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn arbennig o awyddus i blant a phobl ifanc ardaloedd Llanelli a Rhydaman sydd rhwng 12 mis a 18 oed nad ydyn nhw wedi cael dau frechiad MMR ddod i'r clinig.

Ac am y pedwerydd Sadwrn yn olynol roedd clinigau arbennig yn cynnig brechiad MMR rhwng 10am a 4pm yn Ysbytai Treforys a Singleton yn Abertawe, Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac Ysbyty Castell-nedd Port Talbot, ac fe gafodd mwy na 1,900 eu brechu.

942

Mae 56 achos newydd o'r frech goch wedi eu cofnodi yn ardal Abertawe ers dydd Mawrth gan ddod â'r cyfanswm i 942.

Bellach mae 83 wedi cael triniaeth yn yr ysbyty ers dechrau'r gyfres o achosion.

Mae swyddogion iechyd yn rhybuddio mai mater o amser fydd hi nes y bydd 'na achosion o'r frech goch yng ngogledd Cymru, onibai bod mwy o blant yn cael eu brechu.

Mae'r bwrdd iechyd yn trefnu clinigau arbennig ym mhob ysgol uwchradd yn y gogledd er mwyn cynnig y brechiad MMR.

Ysgolion cyfun

Yn ardal Hywel Dda, gan gychwyn ar ddydd Llun 29 Ebrill, bydd modd i holl ddisgyblion ysgolion cyfun Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro hefyd fynd i sesiynau arbennig yn eu hysgolion i sicrhau eu bod yn cael unrhyw frechiadau MMR nad ydynt wedi'u cael hyd yma.

Dywedodd Teresa Owen, cyfarwyddwr iechyd cyhoeddus Bwrdd Iechyd Hywel Dda: "Hyd yma, mae rhieni wedi ymateb yn wych i'n ple iddyn nhw ddiogelu'u plant yn llwyr rhag y Frech Goch".

Bydd gwasanaeth nyrsys ysgol Hywel Dda yn ysgrifennu at rieni'r holl blant sy'n mynd i ysgol gyfun nad ydynt wedi'u diogelu'n llwyr rhag y frech goch hyd yma i gael eu caniatâd.

Dylai plentyn fod wedi cael y brechiad MMR cyntaf rhwng 12-13 mis oed a'r ail frechiad cyn cychwyn yn yr ysgol rhwng tair a phum mlwydd oed.

Nid oes modd rhoi'r brechiad MMR i fabanod o dan chwe mis oes, y rheini â systemau imiwnedd gwan neu fenywod beichiog.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol