'Anifeiliaid yn pydru wedi'r eira'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, AFP
Disgrifiad o’r llun, Mae nifer uchel o anifeiliaid wedi marw yn dilyn yr eira mis Mawrth

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi rhybuddio y gallai clefydau ledu os nad ydy cyrff anifeiliaid yn cael eu symud yn gyflym.

Wedi'r tywydd garw ym mis Mawrth mae nifer uchel o anifeiliaid wedi marw a ffermwyr wedi cael trafferth eu symud.

Mae cwmnïau sydd yn casglu'r cyrff yn dweud bod llawer o alw am eu gwasanaeth.

Yn ôl y ddau gwmni mwyaf yn y gogledd, Cluttons a Cymru Lan hwn yw un o'r cyfnodau prysuraf erioed.

Canllawiau

Maen nhw'n honni eu bod nhw wedi gorfod cysylltu gyda Llywodraeth Cymru ei hunain er mwyn cael y canllawiau cywir ond mae Llywodraeth Cymru yn gwadu hyn.

Aeth Aled Hughes o Radio Cymru draw i fferm yn y gogledd a gweld anifeiliaid marw ar y tir oedd yn barod i gael eu casglu ar Fawrth 13.

Mae'r undeb wedi dweud bod nifer o ffermwyr yn yr un sefyllfa.

Dywedodd Gwyn Williams o'r undeb: "Mae hyn yn rhywbeth dyddiol ac rydyn ni eisiau i'r gweinidog Alun Davies edrych ar y rheolau o safbwynt claddu anifeiliaid unwaith eto."

Hirwyntog

Honnodd yr undeb fod proses cael caniatâd i gladdu'r anifeiliaid yn un hirwyntog.

Ychwanegodd Mr Williams: "Os nad oes yna weithredu yn digwydd yn syth a chamau yn cael eu cymryd fe fyddwn ni mewn sefyllfa lle y bydd clefydau yn lledu oherwydd nad yw Llywodraeth Cymru yn delio gyda'r hyn sydd yn digwydd."

Ond mae Llywodraeth Cymru wedi wfftio'r honiadau.

Maen nhw wedi dweud nad yw'r broses o gladdu yn hirwyntog a'u bod wedi cytuno y byddai mwy o gasglwyr ar gael ar gyfer ffermwyr os oes oedi.

Straeon perthnasol