Cwmni dur: Colli 400 o swyddi

Cyhoeddwyd

Mae un o gontractwyr dur mwyaf Cymru wedi cyhoeddi bod hi'n debygol y bydd 400 o weithwyr yn colli eu gwaith.

Mae disgwyl i Rowecord Engineering fod yn ofal y gweinyddwyr erbyn dydd Llun.

Fydd cwmnïau eraill sydd yn dod o dan ymbarél Rowecord ddim yn cael eu heffeithio.

Cafodd y cwmni ei sefydlu yn 1970 ac maent wedi ei lleoli yng Nghasnewydd.

'Diwrnod trist'

Yn ôl ei gwefan maent wedi gwneud gwaith ar brosiectau mawr megis to ar un o adeiladau'r Gemau Olympaidd, Parc y Scarlets a stiwdio ddrama Porth Teigr y BBC.

Dywedodd Andrew Hope o Rowecord Engineering bod heddiw yn ddiwrnod trist i'r cwmni teuluol a'i bod yn flin am effaith y cyhoeddiad ar yr unigolion sydd mewn perygl o golli eu gwaith a'u teuluoedd:

"Gydag edifeirwch rydyn ni wedi gorfod dod i'r penderfyniad yma i roi'r busnes yn nwylo'r gweinyddwyr.

"Rydyn ni wedi ceisio gweithio gyda phartneriaid busnes a Llywodraeth Cymru i edrych am ffordd ymlaen ond wedi methu."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru ei bod wedi cynnig help ariannol ond ni dderbyniwyd y cynnig.

Mae'r llywodraeth yn dweud hefyd y byddan nhw yn rhoi bob cymorth posib i'r gweithwyr gan gynnwys rhaglen ReAct sydd yn cynnig hyfforddiant i bobl sydd wedi colli eu gwaith.