Mwy o le i ailgylchu llongau

Cyhoeddwyd

Mae cwmni sydd yn ailgylchu llongau yn Abertawe wedi cael caniatâd i ehangu'r safle lle maen nhw'n datgymalu llongau.

Y corff amgylcheddol Cyfoeth Naturiol Cymru sydd wedi caniatau newid y drwydded.

Bydd y cwmni Swansea Drydocks yn agor angorfa newydd ac yno mi fyddan nhw'n storio llongau dros dro er mwyn gwneud gwaith fel tynnu gosodion a phwmpio allan unrhyw olew neu wastraff.

Pryderon

Cafwyd ymgynghoriad cyhoeddus gan y corff amgylcheddol cyn iddyn nhw wneud y penderfyniad fel bod pobl leol yn medru codi unrhyw bryderon.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn dweud y bydd amgylchedd y cyffiniau yn cael ei warchod tra bod y gwaith yn digwydd.

Dywedodd Mary Youell o Gyfoeth Naturiol Cymru: "Rydym wedi mesur a phwyso'r cynlluniau hyn yn drwyadl yn ogystal ag ymgynghori â gweithwyr proffesiynol y maes iechyd, busnesau a phobl leol.

"Dangosodd ein hasesiad fod y cwmni wedi cymryd y camre priodol i ganiatáu iddyn nhw ehangu'r cyfleuster heb effeithio ar na phobl leol na'r amgylchedd.

"Bydd swyddogion yn parhau i gadw golwg ar weithgareddau'r safle er mwyn sicrhau bod y cwmni'n parhau i gyrraedd y safonau amgylcheddol uchel a osodir yn y drwydded amgylcheddol".

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol