Gwrthdrawiad: Un wedi marw

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu De Cymru yn apelio am dystion yn dilyn gwrthdrawiad angheuol ger Castell-nedd ddydd Iau.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i safle ar yr A465 ger Resolfen am 3:40pm brynhawn Iau.

Roedd lori oedd yn teithio i gyfeiriad y gogledd wedi croesi'r llain ganol gan daro yn erbyn fan Citroen gwyn oedd yn teithio i'r cyfeiriad arall.

O ganlyniad i'r gwrthdrawiad cafodd gyrrwr 45 oed y fan, oedd yn hanu o ardal Maesteg, ei ladd yn y fan a'r lle.

Cafodd gyrrwr y lori a theithiwr yn y fan eu hanafu a'u cludo i Ysbyty Treforys.

Mae'r crwner wedi cael ei hysbysu am y farwolaeth.

Mae'r heddlu yn awyddus i siarad gydag unrhyw un a welodd y digwyddiad neu a stopiodd i gynorthwyo, neu gan rywun a welodd y ddau gerbyd yn cael eu gyrru cyn y gwrthdrawiad.

Cafodd y ffordd ei chau am tua wyth awr wrth i'r heddlu ymchwilio i'r digwyddiad.

Gofynnir i bobl ffonio Uned Ymchwilio Gwrthdrawiadau Difrifol Heddlu'r De ar 101, neu Taclo'rTacle yn ddienw ar 0800 555111.