Ceidwadwyr: Codi stêm cyn cynhadledd

Rhiannon Michael
Uned Wleidyddol BBC Cymru

  • Cyhoeddwyd
Andrew RT Davies ar yr uwch seinydd
Disgrifiad o’r llun,
Andrew RT Davies ar yr uwch seinydd

Er bod etholiadau ymhell i ffwrdd, mae'r ymgyrchu gwleidyddol yn dechrau codi stêm - o leiaf yng ngharfan y Ceidwadwyr.

Efallai nad yw trigolion ardal Pen-y-bont na Chastell-nedd yn pleidleisio dros y Ceidwadwyr yn draddodiadol, ond doedd dim dewis gan deithwyr trên rhwng y trefi hynny ond clywed neges y blaid wrth i arweinydd grŵp y Ceidwadwyr yn y Cynulliad eu hannerch wrth gyrraedd pob gorsaf gyda: "Dyma Andrew RT Davies, arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig.

"Gobeithio'ch bod chi'n mwynhau'ch taith gydag Arriva Trains Wales heddiw.

"Os nad ydych chi, cysylltwch da chi ag Edwina Hart, y Gweinidog Trafnidiaeth.

"Ond byddwch yn ofalus wrth adael y trên a gwyliwch am y bwlch rhwng y trên a'r platfform."

Y teimlad cyffredinol ymysg y teithwyr oedd bod Mr Davies wedi gwneud gwaith go lew, ond awgrymodd rhai y byddai'n rheitiach iddo fod wedi cynnig diodydd a bwyd o droli yn hytrach na defnyddio'r uwch seinydd.

Clywyd un fenyw'n murmur rhyw feirniadaeth o'r Democratiaid Rhyddfrydol wrth adael y trên, oedd yn awgrymu nad oedd neges y Ceidwadwr o reidrwydd wedi dwyn sylw pob teithiwr.

'Cyfle euraid'

Mynnodd aelod Canol De Cymru bod neges ddifrifol ganddo i'w rannu â'r cyhoedd wrth iddo deithio i gynhadledd flynyddol ei blaid yn Stadiwm y Liberty yn Abertawe.

"Rydym ni'n pwysleisio buddsoddiad llywodraeth y DU yn rhwydwaith trenau de Cymru," meddai.

Roedd yn cyfeirio at drydaneiddio'r rheilffordd rhwng Llundain ac Abertawe: "cyfle euraid i chwyldroi economi de Cymru" meddai.

"Rydym ni'n mynd i ddangos i'r byd bod Cymru ar agor i fusnes.

"Ac rydym ni'n credu y bydd hwn yn ddechrau ar y ffordd i drydaneiddio llinell gogledd Cymru hefyd, rhywbeth fydd yn creu cyfleoedd newydd yn y gogledd."

Yr economi felly fydd prif thema cynhadledd y Ceidwadwyr.

Teithio

Diwrnod yn unig o gynadledda fydd a hynny ar ddydd Sadwrn, ond i wneud iawn am hynny mae Ceidwadwyr wedi teithio ar hyd ac ar led de Cymru yn ymweld â gwahanol fusnesau.

Mae'r Ysgrifennydd Gwladol David Jones wedi ymweld ag adrannau o brifysgol Abertawe a busnesau Abertawe a'r cylch, heb anghofio tîm pêl-droed cyntaf Cymru yn uwch gynghrair Lloegr, yr Elyrch.

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
"Mae Cymru yn rhan o ras fyd-eang am lwyddiant economaidd", meddai'r Ysgrifennydd Gwladol David Jones

Bu'n pwysleisio cyfraniad adrannau prifysgol fel y coleg peirianneg i'r economi am eu gwaith gyda Rolls Royce, a chanolfan ragoriaeth Virgin Media ym mharc menter Abertawe.

"Mae creu twf tymor hir a swyddi tymor hir yn flaenoriaeth allweddol i ni," meddai'r AS.

"Mae Cymru yn rhan o ras fyd-eang am lwyddiant economaidd ac mae'n hanfodol ein bod ni'n gwneud popeth allwn ni i sicrhau'r llwyddiant hwnnw."

Ddiwrnod wedi cyhoeddiad bod Prydain wedi osgoi trydydd dirwasgiad o drwch blewyn, mae'n siŵr y bydd y Ceidwadwyr yn brolio dros y penwythnos bod polisïau'r glymblaid yn San Steffan yn gweithio.

Yn ôl y Swyddfa Ystadegau, roedd twf o 0.3% yn yr economi yn y tri mis diwethaf.

Er nad yw cystal â gobeithion y Ceidwadwyr, ond yn well na rhagolygon rhai economegwyr, does dim dwywaith mai neges y blaid yn Stadiwm y Liberty yw bod yr economi yn ddiogel yn eu dwylo nhw, ac y byddai Cymru'n elwa o weithredu eu polisïau nhw yn y Cynulliad.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol