Canu er mwyn codi arian i elusen Tenovus

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Other
disgrifiad o’r llunCafodd côr cynta' Tenovus ei sefydlu ym Mhontypridd yn 2010 fel rhan o gynllun peilot

Mae'r elusen ganser Tenovus wedi lansio ymgyrch yn annog pobl i ddod at ei gilydd i ganu fel rhan o ddathliadau'r elusen yn 70 oed.

'Big Singalong' yw enw'r ymgyrch er mwyn codi arian i'r elusen.

Maen nhw yn annog pobl i gynnal digwyddiadau sydd yn cynnwys cerddoriaeth er mwyn codi arian ac fe fydd yna gyngerdd mawr ym mis Rhagfyr gyda'r actor Rob Brydon yn arwain y noson.

Canu mewn côr

Ers 2012 mae Tenovus wedi sefydlu prosiect 'Sing with us' sydd yn brosiect tair blynedd ac yn cael ei ariannu gan Y Gronfa Loteri Fawr.

Y nod yw sefydlu 15 o gorau yn ystod y tair blynedd ar draws Cymru ar gyfer cleifion canser neu unrhyw un sydd wedi eu heffeithio gan ganser.

Mae sgil effeithiau canu hefyd yn cael ei fesur ar ôl i'w cynllun peilot yn 2010 ddangos bod canu yn medru gwneud i bobl deimlo yn fwy hapus a phositif.

Mae saith côr wedi cychwyn yn barod, yn bennaf yn ne Cymru.

Y flwyddyn hon mi fydd naw côr arall ar draws Cymru yn cael eu sefydlu.

Noddwr newydd

Y tenor Wynne Evans yw un o noddwyr newydd yr elusen eleni.

"Rydw i fel nifer o bobl eraill wedi fy effeithio gan ganser, ar ôl i fy nhad farw o ganser y llynedd," meddai.

"Rydw i'n gwybod fy hun am rym canu a cherddoriaeth felly dwi'n bles iawn i gefnogi Tenovus wrth iddyn nhw ddathlu ei phen-blwydd ac i fod yn rhan o'i hymgyrch Big Singalong a fydd, gobeithio, yn codi swm mawr ar gyfer yr elusen.

"Fe fyddaf yn annog pawb yng Nghymru i fod yn rhan o'r ymgyrch, i godi arian ac i fod yn rhan o gôr mwyaf Cymru!"

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol