Effaith yr eira ar ffermwyr: Ymchwiliad

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun, Fe ddaeth eira trwm ym mis Mawrth a hynny yn ystod cyfnod wyna

Bydd un o bwyllgorau'r Cynulliad yn asesu'r tywydd garw diweddar a'i effaith ar amaethyddiaeth.

Fel rhan o'i gwaith bydd y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd yn edrych ar ymateb Llywodraeth Cymru i'r eira trwm ym mis Mawrth sydd wedi golygu bod ffermwyr wedi colli anifeiliaid mewn rhannau yng ngogledd a chanolbarth Cymru.

Bydd y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd, Alun Davies yn rhoi tystiolaeth ynglŷn â hyn yr wythnos nesaf.

Bydd y pwyllgor hefyd yn asesu'r effaith hir dymor ar ffermwyr.

Yr agwedd olaf i'r ymchwiliad fydd newid hinsawdd ac a yw hyn yn golygu y gallai argyfwng fel hyn ddigwydd eto yn y dyfodol.

Dywedodd Cadeirydd y pwyllgor, yr Aelod Cynulliad Dafydd Elis-Thomas: "Rydym yn bwriadu cynnal asesiad mwy hirdymor o'r effaith mae'r tywydd eithafol hwn wedi cael ar fusnesau fferm gan gynnwys ystyried y marchnadoedd cig oen yn yr hydref.

"Y drydedd agwedd ar ein gwaith fydd ymchwilio i wydnwch amaethyddiaeth ucheldir yng Nghymru i ddigwyddiadau tywydd eithafol yn y dyfodol.

Fel rhan o hyn, byddwn yn ystyried cymryd barn wyddonol ar p'un ai all y digwyddiadau hyn fod yn gysylltiedig â newid yn yr hinsawdd, a gallai newid yn yr hinsawdd cynyddu'r tebygolrwydd o ddigwyddiadau eithafol o'r fath."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol